Kom je ook op 15 augustus met ons meevieren?

We hebben een Moeder in de hemel

Zaterdag 15 augustus 2020 Maria Tenhemelopneming

12.00 Hoogmis in onze Brugse kerk

Door uw kracht, heilige Geest, werd Maria ten hemel opgenomen

met ziel en lichaam. Geef ons de sterke wil om in onze wereld

zichtbare getuigen te zijn van Maria door haar na te volgen.

Hoe herleef je nu Maria

bij haar Tenhemelopneming?

Maria beïnvloedt jou op dit ogenblik. Ze heeft een natuurlijk gezag.

Vanuit haar wijsheid en puur geloof is ze voor jou een autoriteit.

Ze staat dichtbij God en haar Zoon. Haar zeggingskracht, die komt

vanuit haar innerlijke bezieling, heeft heilzame invloed op jou.

Ze is voor jou de volmaakte christen, die haar gekruisigde Zoon volgt.

Ze toont jou de echte kerk als geordende en georganiseerde liefde.

Je bemint haar. In haar persoon is de heilsbelofte van God aan jou

reeds helemaal gerealiseerd door haar Tenhemelopneming

Datum evenement: 15/08/2020 - 12:00
Locatie: 
Ezelstraat 28
8000 Brugge
België