Veertigdagentijd

“Gedenk dat gij stof zijt”

Heer Jezus, leer me waar ik me wel en geen zorgen over moet maken.

Leer me stil zitten bij mijn schuldig tekortschieten tegenover U en mijn naaste.

Help me te vasten om mijn persoon te omvormen.

Door uw Liefde aangetrokken probeer ik van daaruit consequent te leven.

Met U, Jezus, kies ik de weg,die via het kruis voert naar

Pasen, het feest van Uw en mijn volle en ware leven.

 

Je veertigdagentijd begint op een woensdag midden in de week.

Dat komt omdat de zondagen geen vastendagen zijn, dan gedenken we immers de verrijzenis van Christus.

Bij het optellen van de veertig weekdagen en terugkerend vanaf Pasen kom je op woensdag terecht.

 

Je bereidt je voor op het paasfeest.

Het assekruis wijst op je menselijke sterfelijkheid en roept op tot bekering, telkens opnieuw.

Jezus geeft jou nog een kans en daarna nog.

De veelzeggende kracht van dat eenvoudig teken doet je beseffen dat je rust in een liefdevolle God, die uiteindelijk alle leven draagt.

God is de diepste bron in jou.

Je innerlijk oog verruimt om je geestelijk te voeden.

Je wordt geduldiger, vrijer en zachtmoediger. Je wordt vredelievend en vreugdevol, want er is zoveel om dankbaar voor te zijn.

God is in jou en jij in Hem.

God brengt jou samen met anderen.

Hij houdt jullie samen om een hernieuwde gemeenschap te worden.

 

 

 

Datum evenement: 01/03/2017 - 08:00 tot 16/04/2017 - 10:00