Wat kan je beleven tijdens de Goede Week in de karmel Brugge

 

Vier de Goede Week:

Liefde, de Verlaten Jezus, Maria, de Verrezene

 

Witte Donderdag: Liefde. Dank Jezus voor deze 4 mysteries:

*De eucharistie

is liefde, die ons op deze dag geschonken werd.

*Het priesterschap is liefde, die dient

en die ons de mogelijkheid geeft om de eucharistie te ontvangen.

*De eenheid is het effect van de liefde:

‘Mogen allen één zijn, Vader, zoals Ik met U’ Joh 17, 21.

*Jezus’ nieuwe gebod is liefde, die wederzijds is. Joh 13, 34-35.

 

Goede Vrijdag: de Verlaten Jezus.

Jezus gaf alles, ook zijn moeder en uiteindelijk zijn lichaam en zijn bloed.

Hij deelt ons zijn liefde mee: de hoogste, de goddelijke, de heldhaftige.

Wij waren gescheiden van de Vader. Het was nodig dat de Zoon,

waarin we ons allen terugvinden, de scheiding met de Vader ervaarde: Mt 27, 46.

Omwille van die ervaring van de verlatenheid,

kunnen wij niet meer verlaten worden.

Hij heeft deze immense beproeving weten te overwinnen:

‘Vader, in uw handen beveel ik mijn geest’ Lc 23, 46.

*Kus zijn kruis.

 Bemin de verlaten Jezus altijd, meteen en met vreugde.

 

Paaszaterdag: Maria.

Maria is alleen. Alleen met haar gestorven zoon, die God is. De Moeder.

Ze hoopt, ze gelooft. De woorden waarmee Jezus tijdens zijn leven zijn dood

maar ook zijn verrijzenis aankondigde, hebben anderen misschien vergeten,

maar zij nooit. Ze bewaarde die, met de andere, in haar hart en overwoog die.

Daarom blijft ze staande, ze bezwijkt niet onder het lijden. Ze wacht. Lc 2, 51.

*Bemin zoals Maria,

dan kan je in zekere zin een ander Maria zijn.

 

Pasen: de Verrezene.

Jezus is verrezen. Hij is de verrijzenis en het leven ook voor ons allen.

Jezus is trouw aan zijn belofte: ‘Waar twee of meer in mijn naam verenigd zijn,

daar ben Ik in hun midden’ Mt 18, 20. De Verrezene is aanwezig.

Hij draagt met zich mee de gaven van de Geest: licht, vreugde, vrede, liefde.

Dàt eigene van de Verrezene verwacht onze huidige samenleving.

*Zeg Hem dank voor het leven dat we zullen hebben na dit leven

  en dat niet zal eindigen.

  Beloof Hem om zolang Hij ons nog hier laat, een altijddurend

  getuigenis te zijn van zijn Pasen, van Hem de Verrezene,

  opdat de wereld ook zou leven en verrijzen. Zo kan Hij steeds

  de Verrezene zijn in ieder van ons en onder ons. Zalig Pasen voor iedereen.

 

Palmzondag 14 april 2019

 • 09.30 u. Gezongen morgengebed in de kapel
 • 10.00 u. Palmwijding in de kloosterpand
 •  en processie naar de kerk
 •  Hoogmis opgeluisterd door het Gregoriaans koor
 • 18.00 u.  Vespers en eucharistische aanbidding in de kapel

 

Witte donderdag 18 april 2019

Geen mis ‘s morgens

 • 07.30 u. Gezongen getijdengebed in de kapel
 • 19.00 u.  Plechtige Eucharistieviering in de kerk

  met voetwassing en homilie opgeluisterd door het Gregoriaans koor

  gevolgd door stille aanbidding in de kapel tot 23 u.

 

Goede vrijdag 19 april 2019

 • 07.00 u.  Gezongen getijdengebed in de kapel
 • 15.00 u. Geleide kruiswegbezinning in de kerk:
 • samen met Jezus gaan we de tocht naar Golgotha
 • 19.00 u.   Kruisliturgie met communie in de kerk

   

Stille zaterdag 20 april 2019

 • 07.00 u.   Gezongen getijdengebed in de kapel

 

Plechtige Paaswake

 • 21.00 u.   Viering in de kerk rond het altaar

           

Paaszondag 21 april 2019

 • 10.00 u.   Hoogmis in de kerk met Gregoriaans koor
 • 18.00 u.   Vespers en eucharistische aanbidding in de kapel

 

Biechtgelegenheden tijdens de Goede Week

maandag en dinsdag:

 • 14.30 tot 17.30 uur

woensdag tot en met zaterdag:

 • 08.30 tot 11.30 uur
 • 14.30 tot 17.30 uur

Gelieve tijdens de diensten niet op te bellen, ook niet tijdens de kruisweg.

Dank.

Datum evenement: 14/04/2019 - 09:30 tot 21/04/2019 - 10:00
Locatie: 
Ezelstraat 28
8000 Brugge
België