Karmel Brugge

Een stukje geschiedenis

De oude stam van de Orde, ontstaan in het heilig land op de Berg Karmel, kreeg reeds in 1265 in Brugge in de 'Carmersstraat' frisse twijgen. Toen de Orde naar Europa kwam, waren ze genoodzaakt geweest een bedelorde te worden. Zij werden zich in het Westen bewust van hun roeping die tegelijk contemplatief-eremitisch is én profetisch. Het kerkelijk verval echter van de 15e eeuw tastte ook de Karmelorde aan. Maar de Geest werd vaardig over de Spaanse mystici Teresia van Avila (1515-1582) en Johannes van het Kruis (1542-1591). Ze hebben de Karmel deugddoend hervormd. Opnieuw werd het accent gelegd op het contemplatieve ideaal. Toen in 1626 de eerste karmelietessen te Brugge hun nieuw klooster betrokken, hing de stichting van de ongeschoeide karmelieten reeds in de lucht. Teresia van Avila had trouwens de mannelijke vleugel in haar hervorming gewild voor de geestelijke begeleiding van haar zusters. Na toestemming van het stadsbestuur en de bisschop betrokken dus enkele paters het 'Huys genaemt Boomswalle' (aan de huidige H. Magdalenakerk gelegen) in 1630. Maar dat was de knuppel in het hoenderhok. Het verarmde Brugge uit die dagen, de verschillende andere bedelorden konden zo een nieuwe orde best missen. Het verdienstelijk optreden tijdens de pestepidemie zal de paters de volkgunst bezorgen.

 

Een stille aanwezigheid in de stad

In 1633 namen de bruingepijde paters hun intrek in het 'Hof van Uytkerke' in de Ezelstraat. In het geheel van het huidige Karmelklooster zitten de toenmalige gebouwen ingeschikt. Op straat kun je nog de trappengevels duidelijk zien. Ook de dag van vandaag woont hier nog steeds een gemeenschap karmelieten. Zij willen door hun manier van leven, de talrijke initiatieven die doorgaan in het klooster gestalte geven aan die profetische roeping. Zij willen profeten zijn van het evangelie!

Contact

Adres: Ezelstraat 28, 8000 Brugge
Telefoon: +(32) 050/44 38 80
Fax: +(32) 050/44 38 98

Informatie klooster: P Martin Faingnaert ( martin.faingnaert [at] sarephta.be )

Consultatie van het archief

 

 

Langs een reeds ernstig uitgesleten eiken trap kan men de kloosterbibliotheek bereiken. Hier rusten ruim 25.000 boeken...

Je snuift de letters zo op.

Aan de hand van deze werken verrichtte de bewoner van dit huis door de eeuwen heen de 'lectio divina' of geestelijke lezing. Ze zijn voorwerp van zijn studie in het geestelijk leven en voorbereiding in zijn pastoraal werk....

 

 

 

Consultatie van de bibliotheek 

Ook de tijd staat niet stil in een kloosterbibliotheek... deze bibliotheek is nu meer dan 300 jaar oud.Alle titelbeschrijvingen van deaanwezigeboeken werden op computer gezet, zo is de bibliotheek ook aangesloten op het DOBIS/LIBIS-netwerk - K.U. Leuven. Er worden geen boeken uitgeleend !

Wel is er de mogelijkheid voor mensen die opzoekingwerk doen om werken ter plaatse te raadplegen. Dit kan na afspraak met de bibliothecaris zelf...

 

Bibliothecaris:

P. Carlos Noyen
Tel: 050/ 44.38.82
maandag - vrijdag : 9.30u. - 12.30u.

Regelmatig terugkerende vieringen en diensten

De kapel is elke dag open van 6u45 tot 8u en van 17u tot 19u

In de kapel kan je even tot rust komen bij het Mysterie in je.

Er is elke dag een eucharistieviering om 12 uur ( kapel ).

Je kan er ook meebidden met de Karmelgemeenschap.

Om 7u30 morgengebed en om 18.00 u avondgebed.

Elke zondag is er om 10u in de kerk een gregoriaanse mis,

opgeluisterd door de "Scola Gregoriana Brugensis"

Bezoek hun website  http://www.scolagregoriana.com

Op zondagavond om 18u vespers, daarna een half uur eucharistische aanbidding (kapel).

Op dinsdagavond om 19u45 charismatische gebedsavond (kapel).

Op eerste vrijdag is er biddag om roepingen in onze kapel.12u een eucharistieviering.

Van 14 uur tot 17 uur aanbidding van het Heilig Sacrament ( kapel ).

Om 17u45 Vesperdienst, daarna van 18 uur tot 19 uur aanbidding van het Heilig Sacrament 

 

Samen bidden

 

Liturgie van de gebedstijden

In het gesprek met mensen horen we dat ze ernaar verlangen om

momenten in hun dagelijks leven in te bouwen van stilte en gebed.

Daarom nodigen wij je uit om samen het getijdengebed te zingen na de eucharistieviering.

Dit is het dagelijkse gebed door de katholieke kerk voorgeschreven.

RONDLEIDINGEN

Rondleidingen kunnen georganiseerd worden voor groepen van niet meer dan 25 personen en worden 's namiddags verzorgd door een ervaren gids.
Er zijn twee soorten rondleidingen:de korte rondleiding van ongeveer 1 uur. Hier wordt hoofdzakelijk de barokke kerk, het koor en enkele kloosterlokalen bezocht en besproken.50 € per groep.

De lange rondleiding duurt ongeveer 1uur 30 min. Naast de gebouwen en lokalen die in de korte rondleiding aan bod komen, wordt er een tuinwandeling gemaakt met bespreking van de kloostergebouwen, de kluizen en het "pesthuisje".Daarna worden de crypte en vooral de oude bibliotheek bezocht en uitvoerig besproken.70 € per groep.Rondleidingen van twee uur is 90 €.

Voor de voorwaarden en de reservaties moet u zich wenden tot Pater Carlos Noyen.

TF 32 050 44 38 82 mail: carlos.noyen [at] telenet.be