Karmel Gent

Naast de aanwezige plaatselijke gemeenschap vinden  in ons klooster te Gent ook alle provinciale diensten een onderdak.Ook het provincialaat is hier gevestigd.

Bezoek alvast de website van de Karmel Gent via http://www.karmelgent.be
Je kan ons ook vinden op facebook  onder Karmel Gent

 

De karmelietengemeenschap Gent wenst aan alle mensen van goede wil een gezegend jaar 2019

 Het jaar 2018, een jaar die men zich vooral zal herinneren als een jaar met een lange warme zomer, een zomer die begon zowat in mei en doorliep tot diep in de herfst.

Vele stellen zich dan ook de vraag, komt dit door de klimaatsverandering, de opwarming van de aarde, of anders gezegd  hoe is het gesteld met de gezondheid van onze aarde, met de schepping van God. Hoe is het gesteld met de mooie wereld.  

 Toon Hermans heeft er een mooi lied over gemaakt.      

                       Deze wereld  is zo mooi, met z’n hemel z’n water en z’n groen  
                       Deze wereld is zo mooi, veel te mooi om weg te doen
                       Deze wereld is zo mooi, blijf er van af, je mag er niets meer aan veranderen
                       Kijk eens om je heen, we hebben er maar één
                       En je krijgt niet zo maar weer een andere.

                      De mens leeft in een prachtige schepping en daar moeten we zorg voor dragen. 

Het is niet alleen met op straat te komen zoals op 2 december , toen 70000 of meer mensen in Brussel een mars voor het klimaat hielden, naar aanleiding van de klimaattop in de Poolse stad Katowice.  Het is vooral de vraag wat doen al die mensen de dag daarna?

Laten ze vaker de auto staan, nemen  ze de fiets of gaan ze te voet om kleine afstanden af te leggen.

Minder auto’s op de baan betekent vooral minder uitstoot van schadelijke gassen,  minder file, een veiliger leefomgeving , minder verkeersagressie, meer vrede.

Vrede in de wereld begint met de manier waarop we met elkaar omgaan, met elkaar spreken, elkaar respecteren ongeacht welke huidskleur , geaardheid, politieke overtuiging, geloofsovertuiging enz.

Het voornaamste is dat we het hart op de juiste plaats hebben, de andere mens aanvaarden zoals hij of zij is, want heeft iedereen niet het recht zoveel mogelijk zichzelf te zijn.

Vrede daar moet elke dag opnieuw worden aan gewerkt .

 

Pater Prior Lukas Martens en de karmelietengemeenschap