Karmelietessen Blankenberge

 

Karmel van Christus Koning & H. Teresia van het kindje Jezus te Blankenberge

Een stukje geschiedenis

Het was het uitdrukkelijk verlangen van Mgr. Waffelaert, bisschop van Brugge een gebedsoord te hebben aan de Belgische kust. Tot dit doel en door de edelmoedigheid van weldoeners, werd de Karmel van Blankenberge gesticht in het jaar 1931.

De gemeenschap kende bewogen oorlogsjaren (1940-1945) en werd gedwongen tot een exodus. Na de bevrijding door het Canadese leger namen de zusters hun intrek in een zeer beschadigd en half vernield klooster. Pas in 1948 - dankzij de edelmoedigheid van vele mensen - zijn de herstellingswerken beëindigd.

                                                                        

De lange en hoge slotmuur doet enigszins somber aan, maar binnen is het een spel van licht, zon en ruimte, tussen witte muren met naakt kruis, ruwe planken en rode stenen. In de grote tuin zijn er twee kluizen voor de woenstijndagen en retraites van de zusters. Enkele jaren geleden onderging het buitenhuis een echt geslaagde verandering met meer openheid in onthaal en spreekkamer. Ook voor de kapel werd gezocht naar meer soberheid en zichtbare verbondenheid met de gelovigen.Gebedstijden Men kan er op weekdagen de eucharistie bijwonen om 7.30u en op zondag om 8.00u. Iedere avond kan men het avondgebed meebidden met de zusters om 16.30u.