Karmelietessen Brugge

                                          

Karmel van het Kostbaar Bloed en van O.L.Vrouw van de Berg Karmel

Dit internationaal klooster werd gesticht op 7 maart 1626 door de Engelse Karmelietessen van Antwerpen. De communiteit werd verdreven onder Jozef II en de zusters moesten uitwijken naar Frankrijk in 1783 en naar Engeland in 1792. Het plaatselijke kloosterleven hernam te Brugge in november 1816. Het huidige gebouw dat in gebruik genomen werd op 6 maart 1833 was in de XVe eeuw Dit internationaal klooster werd gesticht op 7 maart 1626 door de Engelse Karmelietessen van de "Latijnse School" en werd vervolgens eigendom van de familie Donche die vanaf 1797 tot 1812 de relikwie van het Heilig Bloed daar verborg. Vandaag is de Relikwie aanwezig in de Kapel van het Heilig Bloed te Brugge.De gemeenschap is internationaal. Zij bestaat uit Belgische, Engelse, Ierse en Japanse zusters.

In het voorportaal dat altijd toegankelijk is voor het publiek bevindt zich een keramiek van de Belgische kunstenaar Max Van der Linden - die het leven. .van Teresa van Avila in herinnering brengt. Gebouwd in 1835 onderging de kapel verscheidene veranderingen. Gerenoveerd in 1990 is zij toegankelijk voor allen die wensen deel te nemen aan de liturgie. Tijdens de eucharistievieringen zitten de zusters bij de andere mensen vooraan. De gebedsruimte links van de kapel, het koor genoemd, wordt gebruikt voor de andere gebedstijden.

 

Monastère du précieux Sang et de Notre Dame du mont Carmel.

Le monastère international fut fondé le 7 mars 1626 par les Carmélites Anglaises d'Anvers. La communauté fut expulsée sous Joseph II et les carmélites durent se réfugier en France en 1783 puis en Angleterre en 1792. La vie conventuelle reprit à Bruges en novembre 1816. Le bâtiment actuel occupé par les Soeurs depuis le mars 1833, fut au XV ième siècle "l' Ecole Latine". Il devint ensuite la propiété de la famille Donche qui y cacha, de 1797 à 1812, la relique du Saint Sang. Elle se trouve maintenant dans la chapelle du Saint Sang à Bruges.

Construite en 1835, la chapelle subit ensuite diverses transformations. Rénovée en 1990, elle est accessible à ceux et celles qui désirent participer à la Liturgie.

Dans le narthex, toujours accessible au public, se trouve une céramique - oeuvre de l'artiste belge Max van der Linden - qui retrace la vie de Thérèse d'Avila             

 

 

 

 

                                               .