Karmelietessen Denemarken

                                         

Op 13 mei 1999 werd de eerste Heilige Mis gevierd op toen nog een boerderij, die vervolgens helemaal omgebouwd werd tot karmelietessenklooster. Dit kon dankzij  vele giften en donaties van charitatieve instellingen en particulieren.Zoals alle karmelkloosters van monialen is ook dit een slotklooster. "De tralie is “symbolisch”, verklaart zuster Susanne,”symbool van ons terugtrekken uit de buitenwereld. Het is een hulp, zodat we ons leven, leven kunnen zelfs als het misschien een beetje vreemd lijkt als je ons voor de eerste keer ontmoet ".De zusters wijden hun leven aan God en bidden voor de mensen.

Ze hebben drie geloftes: gehoorzaamheid, kuisheid en armoede. In alle eenvoud  leven ze hun leven van gebed, stilte en eenzaamheid. Daarom wordt hun dag opgebouwd rond een uur van meditatie in de ochtend en in de avond, verschillende gebedsmomenten van het getijdengebed en hoogtepunt van de dag: de eucharistie.

"De innerlijke stilte is belangrijk om te kunnen luisteren naar God. Als men vol van gedachten is, kan men niet luisteren. In onze tijd, die zo gekenmerkt is door drukte en lawaai, is het belangrijk om de rijkdom van onze levensstijl  te ontdekken. ", zegt zuster Maria-Johanna.

Twee keer per dag komen de zusters ook samen voor ontspanning. Dan praten ze samen, doen handwerk, of werken in de tuin. Ze proberen te voorzien in eigen groenten en fruit - ze eten geen vlees.De kloosterkerk is tijdens de dag open voor iedereen die een moment in stilte en gebed wil doorbrengen.Een signaal van de armoede"Ons habijt is het zichtbaar bewijs dat wij ons leven hebben besteed aan God. Het beschermt onze identiteit als religieuze en creëert harmonie, omdat wij allen dezelfde religieuze kledij dragen", zegt zuster Maria Johanna en zuster Susanne vult aan : "Het is ook een signaal van armoede. Alles in ons leven moet haar aandacht richten op het geestelijke. Zo kunnen we leven in Gods aanwezigheid…we proberen onze aandacht zo veel mogelijk bij het essentiële te houden: zo moeten we dus we nooit uitzoeken wat we ’s morgens  moeten aantrekken”.

Vertaalt uit een interview in ‘Hilleröd Posten’ n.a.v. het tienjarig bestaan van het klooster.

 

Bezoek onze website    http://www.karmel.dk