Bestuur

Bestuur en info

Het Generaal Bestuur te Rome

Wereldwijd wordt de Orde bestuurd door P.Generaal en zijnraadsleden.

Zij werden verkozen tijdens het Generaal Kapittel van september 2021.

·         Generale overste is P.Miguel Marquez Calle OCD.

·        P.Generaal wordt bijgestaan door acht raadsleden.

 

Het provinciaal bestuur voor de periode 2023 - 2026 bestaat uit volgende paters:

·         P.Paul De Bois ocd, provinciaal. Hij woont in onze gemeenschap te Gent.  

          P.Roeland Van Meerssche ocd

          P.Lukas Martens ocd

·        

De provinciale raad komt om de twee maanden in een van onze kloosters samen.

De oversten in onze paterskloosters zijn voor de periode 2023-2026:

·         Berchem: P.Piet Coucke ocd

·         Brugge: P.Martin Fiangnaert ocd

·         Gent: P.Lukas Martens ocd

·         Norraby (Zweden): P.Jonas Svensson

 

 

 

Kerkelijke opvangpunten voor misbruik in een pastorale relatie
Algemene informatie vindt u hier: Over seksueel misbruik in de Kerk - Misbruik melden | Kerknet
Opvangpunt URV : aanspreekpuntmisbruik.urv [at] kerknet.be

 

Over seksueel misbruik in de Kerk - Misbruik melden

LAATSTE AANPASSING OP MAANDAG 9 OKTOBER 2023 - 13:28

AFDRUKKEN

Hier kunt u informatie vinden over de aanpak en de preventie van seksueel misbruik in de Kerk door de bisschoppen en de religieuze oversten.

Melden van seksueel misbruik in een pastorale relatie

 

I. Kerkelijke aanspreekpunten voor misbruik in een pastorale relatie

Bij deze aanspreekpunten kan iedereen terecht voor melding, erkenning, herstel, een klacht, een luisterend oor of een persoonlijk gesprek. Dit kan via e-mail of telefonisch via het gemeenschappelijke opvangpunt. 

Het gemeenschappelijke opvangpunt beantwoordt vragen om informatie van slachtoffers van seksueel misbruik of van mensen die hen bijstaan. Het infopunt zorgt voor doorverwijzing naar de lokale aanspreekpunten.

Telefoonnummer (Nederlands- en Franstalig): 02 507 05 93, van maandag tot vrijdag, tijdens de kantooruren

E-mailadres: info.misbruik [at] kerknet.be 

Adresse e-mail: info.abus [at] catho.be 

De lokale aanspreekpunten werken in vertrouwen en zullen aan de melder duidelijk maken hoe aan de melding gevolg wordt gegeven. Een aanspreekpunt kan ook doorverwijzen naar een arts, psycholoog, jurist, welzijnswerker of justitie. Voor recente feiten worden slachtoffers vanuit het aanspreekpunt geholpen om melding te doen bij de gerechtelijke instanties. Als slachtoffers dit niet wensen te doen, worden de feiten gemeld door het aanspreekpunt zonder vermelding van de naam van het slachtoffer. Bij een aanspreekpunt kan men ook gewoon advies vragen. 

Bisdom Antwerpenaanspreekpuntmisbruik.antwerpen [at] kerknet.be

Bisdom Bruggeaanspreekpuntmisbruik.brugge [at] kerknet.be

Bisdom Gentaanspreekpuntmisbruik.gent [at] kerknet.be

Bisdom Hasseltaanspreekpuntmisbruik.hasselt [at] kerknet.be 

Aartsbisdom Mechelen-Brussel

Nederlandstalig:
aanspreekpuntmisbruik.mechelen-brussel [at] kerknet.be
francophone:
pointdecontactabus.malines-bruxelles [at] catho.be

Diocèse de Liègefrancophone:
pointdecontactabus.liege [at] catho.be 
Deutsch:
kontaktmissbrauch.luettich [at] catho.be

Diocèse de Namurpointdecontactabus.namur [at] catho.be

Diocèse de Tournaipointdecontactabus.tournai [at] catho.be

Unie Religieuzen van Vlaanderen (URV)aanspreekpuntmisbruik.urv [at] kerknet.be

Conférence des religieuses/religieux en Belgique (CoREB)pointdecontactabus.coreb [at] catho.be

 

II. Klacht indienen bij justitie

Dat kan rechtstreeks bij de federale magistraat Lieve Pellens:

Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel

02 557 77 31

lieve.pellens [at] just.fgov.be

Als de feiten niet verjaard zijn, zal justitie de gewone procedure opstarten voor dit misbruik.

Heb je vragen over je dossier bij justitie, dan kan je contact opnemen met de dienst slachtofferzorg. Deze dienst kan je specifieke informatie geven over je rechten en over je dossier, bv over de stand van je dossier, over de genomen beslissingen... De dienst slachtofferonthaal kan je ook ondersteunen en bijstaan tijdens de hele gerechtelijke procedure, bv tijdens de inzage van het dossier, tijdens de zitting van de rechtbank... Indien nodig kan de dienst slachtofferonthaal je verwijzen naar gespecialiseerde diensten, bv een dienst voor juridische bijstand of een psychosociale dienst.

 

Recente publicaties

09.10.2023 Parlementaire onderzoekscommissie seksueel misbruik - reactie kerkelijke stichting Dignity

18.09.2023 Seksueel misbruik in de katholieke Kerk in België - 01/07/2022-30/06/2023

21.10.2022 Seksueel misbruik van minderjarigen in de katholieke Kerk van België - 01/07/2021-30/06/2022

13.09.2021 Seksueel misbruik van minderjarigen in de katholieke Kerk van België 1 januari 2020 tot 30 juni 2021 - Rapport opvangpunten seksueel misbruik

02.07.2021 Protocol voor de werking van het gemeenschappelijke opvangpunt

18.09.2020 Seksueel misbruik van minderjarigen in de katholieke Kerk van België 2018-2019 - Tweejaarlijks rapport opvangpunten seksueel misbruik

26.06.2019 Gedragscode voor wie werkt in de Kerk

12.02.2019 Persbericht: Seksueel misbruik in de katholieke Kerk - Kardinaal De Kesel pleit voor een coherent beleid voor de hele Kerk

12.02.2019 Download het rapport: Seksueel misbruik van minderjarigen in een pastorale relatie in de katholieke Kerk in België -Naar een coherent beleid 1995 - 2017
 

Andere publicaties

De bisschoppen en religieuze oversten in België willen coherent en krachtig optreden tegen alle vormen van misbruik in de kerk. Je vindt hun aanpak beschreven in deze publicaties:

Verborgen verdriet: naar een globale aanpak van seksueel misbruik in de kerk (januari 2012, pdf)

Van TABOE naar Preventie - Beleidslijnen ter preventie van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in pastorale relaties met kinderen en jongeren (juni 2014, pdf)

Als wonden kunnen helen: een christelijke benadering van seksueel misbruik. Woord vooraf door Mgr. Johan Bonny. Karlijn Demasure (red.). Licap, 2015, ISBN 9789461960757, 85 pagina's, 12 euro. Stuur een mailtje om te bestellen (vermeld titel en aantal). Lees hoofdstuk 4 (pdf).

 

Interdiocesane commissie voor de bescherming van kinderen en jongeren

De commissie trad in werking op 1 juli 2012.

Voorzitter

Prof. em. Manu Keirse, hoogleraar verliesverwerking Faculteit Geneeskunde KU Leuven

Taken

de werking van de plaatselijke aanspreekpunten ondersteunen

een optimale verbinding verzekeren van het kerkelijk beleid met de brede maatschappelijke aanpak en dienstverlening op het gebied van misbruik en de preventie ervan

een rapport uitbrengen over de meldingen in de aanspreekpunten en over het gevolg dat eraan werd gegeven

Publicaties

Seksueel misbruik in de katholieke Kerk in België - 01/07/2022-30/06/2023

Seksueel misbruik van minderjarigen in de katholieke Kerk van België - 01/07/2021-30/06/2022

Seksueel misbruik van minderjarigen in de katholieke Kerk van België 1 januari 2020 tot 30 juni 2021 - Rapport opvangpunten seksueel misbruik

Protocol voor de werking van het gemeenschappelijke opvangpunt (2021) 

Seksueel misbruik van minderjarigen in de katholieke Kerk van België 2018-2019

Jaarverslag 2012-2015: consulteer het volledige rapport (pdf) - lees de toelichting van voorzitter prof. Manu Keirse (pdf)

Jaarverslag 2012 – 2013 van de kerkelijke opvangpunten voor seksueel misbruik van minderjarigen in een pastorale relatie (pdf)

Jaarverslag 2012 van de kerkelijke opvangpunten voor seksueel misbruik (pdf)

 

Hulplijn misbruik, geweld en kindermishandeling van de Vlaamse overheid

1712 is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. Ervaren hulpverleners van de centra voor algemeen welzijnswerk en de vertrouwenscentra kindermishandeling staan je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp.

Bel 1712 op werkdagen van 9 tot 17 uur - of mail via 1712.be

 

Eindverslag Arbitragecentrum

Op dinsdag 11 april 2017 werd het eindverslag van het Wetenschappelijke Comité van het Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik gepubliceerd. Raadpleeg het rapport (pdf).

 

Nationale erkennings- en herdenkingsdag

Op zaterdag 8 april 2017 vond in de nationale basiliek van Koekelberg de nationale erkennings- en herdenkingsdag voor slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk plaats. Een initiatief van slachtoffers van seksueel misbruik en de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk (WMK), in samenwerking met kardinaal Jozef De Kesel en de bisschoppen en religieuze oversten van ons land. Tijdens de plechtigheid werd het kunstwerk Esse est Percipi (Zijn is waargenomen worden) van Ingrid Rosschaert onthuld als aandenken aan alle slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk. Zowel slachtoffers als kardinaal De Kesel, mgr. Johan Bonny (bisschop van Antwerpen), mgr. Guy Harpigny (bisschop van Doornik) en andere verantwoordelijken namen er het woord.