Enkele belangrijke figuren uit de geschiedenis van onze orde

Midden in onze drukke wereld van vandaag klinkt de boodschap van het evangelie nog steeds. Het is een bevrijdende boodschap. Met zoveel dingen zijn mensen  bezig. Zoveel dingen slorpen onze aandacht op.  Het evangelie wil in ons leven ruimte scheppen. Ruimte voor God en de medemens. Soms zijn mensen de levende echo geweest van Jezus’ boodschap. Met een oud woord noemen we hen “heiligen”. De Karmel kent heel wat heiligen die in verschillende tijden en op heel verschillende plaatsen het evangelie concreet hebben gemaakt .  Graag stellen we hen hier kort voor