Op het hoogfeest van Sint-Petrus en Sint-Paulus wordt voor het eerst een Zweed kardinaal.

 

Met de benoeming van de 67-jarige Anders Arborelius zet de paus zijn lijn voort om nieuwe kardinalen vooral uit de “periferie van de Kerk” te kiezen.

Het katholieke bisdom van Stockholm heeft officieel 116.000 leden, maar dat zijn er waarschijnlijk in werkelijkheid rond 150.000.

De toename is vooral te danken aan immigranten, met name Polen.

Tot het jaar 2000 was de Evangelisch-Lutherse Kerk staatskerk, waardoor elke Zweed automatisch bij geboorte Luthers was.

Anders Arborelius trad op 20-jarige leeftijd toe tot de katholieke kerk en werd lid van de Karmelietenorde. Hij trad in Norraby (Zweden) , dat behoort tot de Vlaamse Provincie.

Hij kwam voor zijn studies filosofie en theologie naar Brugge. 

In 1979 werd hij priester gewijd en in 1998 volgde zijn benoeming tot bisschop van Stockholm. Gedurende heel wat jaren was Mgr. Anders ook voorzitter van de bisschoppenconferentie van Scandinavië.

Op 28 juni 2017 wordt hij door paus Franciscus tot kardinaal gecreëerd. Naast P.Generaal en anddere medebroeders zal ook P.Paul De Bois, provinciaal van de Vlaamse Karmel, in Rome aanwezig zijn.

We wensen Mgr. Anders van harte proficiat en ondersteunen hem verder met ons gebed.