Recent nieuws

Onze Zweedse karmeliet Anders Arborelius

Gepost door Jean-Pierre op 31 oktober 2016.
is sinds 1998 bisschop van Stockholm. Hij verheugt zich op het pausbezoek, niet in het minst omdat hijzelf in Lund opgroeide. Precies dáár houden lutheranen en katholieken een gemeenschappelijke gebedsdienst en herdenkingsevenement op 31 oktober 2016. “...

Pater Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, karmeliet °1894.12.02 +1965.03.27

Gepost door Jean-Pierre op 31 oktober 2016.
Zaligverklaring op 19 november 2016 te Avignon. In 1922 trad Henri Grialou in de Karmel van Avon als pas gewijd (1922.02.04) diocesaan priester. Hij ontdekte zeer vroeg de geschriften van Thérèse van Lisieux. Hij gaf zich over aan de goddelijke Barmhartigheid en legde er zich toe...

Sint-Albertus noveen te Ieper 2016

Gepost door Jean-Pierre op 27 augustus 2016.
Van 6 augustus tot 14 augustus vond in de Kathedraal van Ieper de Albertusnoveen plaats. Rond de feestdag van de De Heilige karmeliet Albertus van Sicilië op 7 augustus, komen honderden mensen, vooral uit Frans-Vlaanderen maar ook uit andere Franse departementen, uit West-Vlaanderen, uit Henegouwen...

Ontmoetingsdagen jonge Karmelietessen Vlaanderen

Gepost door Jean-Pierre op 26 augustus 2016.
De Vlaamse Karmelfederatie organiseert sinds 2013, ieder jaar opnieuw, een “Ontmoeting van Jongere Zusters”. Het doel van deze ontmoetingen is de zusters in hun karmelleven te steunen.In 2013 had de samenkomst plaats in de Karmel van Weelde; in 2014 in de Karmel van Brugge; in 2015 in de Karmel van...

16 juli 2016 brief met mariale actualiteit

Gepost door Jean-Pierre op 02 juli 2016.
Beste lid van de Karmelfamilie, In dit jubileumjaar komt Maria naar je toe als je moeder van barmhartigheid. Je ziet je Moeder, die in haar armen Gods mensgeworden barmhartigheid draagt. Ze is een wonderbare Moeder. Ze neemt je hand en legt die in de hand van Jezus terwijl ze je zegt : ‘We gaan...

Intrede in de Vlaamse Karmel

Gepost door Jean-Pierre op 16 mei 2016.
Op Pinksteren is Nicolas aan zijn postulaat begonnen. Daarmee is hij officieel toegetreden tot de Vlaamse Karmel. In de namiddag hebben we hem samen met zijn familie ontvangen. P.Provinciaal was er vanuit onze gemeenschap te Berchem en vanuit Gent was P.Augustine aanwezig. Tijdens de vesperdienst...

Seculiere Orde Brugge: een beetje nieuws.

Gepost door Jean-Pierre op 26 april 2016.
Op zaterdag 16 april kwamen de leden van OCDS Brugge samen voor een sfeervolle eucharistieviering in de Sarephta-kapel van de paters karmelieten. We mochten met onze groep broederlijk (en zusterlijk) plaatsnemen rond het altaar. Zo kon onze voorganger, pater Reimond, ons als een kleine kudde...

Seculiere Orde in Brugge.aspirant Sarah begint vormingstijd.

Gepost door Jean-Pierre op 26 april 2016.
Op zaterdag 16 januari vierde OCDS Brugge Nieuwjaar. Dit gebeurde met een eucharistieviering. Maar er was nog een tweede reden om te vieren: een nieuw aspirant-lid, Sarah, werd die dag toegelaten tot de vorming. In de homilie legde pater Reimond, assistent, er de nadruk op dat wij moeten leren...

symposium in ons klooster te Gent... een echo

Gepost door Jean-Pierre op 15 maart 2016.
In het karmelitaans Centrum “Het Rustpunt” te Gent waren het echte “hoogdagen” van 8 tot 10 maart 2016. Daar had het tiende tweejaarlijks symposium plaats met als thema “Spiritualiteit van liefdevolle aandacht”. Dit werd mee bedacht en ervaren als een belangrijk initiatief tijdens het Jubileumjaar...

Elisabeth van de Drie-eenheid heilig dankzij Belgisch mirakel

Gepost door Jean-Pierre op 15 maart 2016.
De Franse zuster Elisabeth van de Drie-eenheid wordt door de karmelietaanse familie omschreven als een zielsverwant van Thérèse van Lisieux. De Franse karmelietes Elisabeth van de Drie-eenheid wordt nog dit jaar heilig verklaard dankzij de officiële erkenning van een mirakel dat in ons land...

Karmelietenkerken Gent en Brugge jubileumkerk

Gepost door Jean-Pierre op 09 december 2015.
Paus Franciscus opende op 8 december 2015 de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek. Vele gelovigen zullen, naar aanleiding van het ‘Jaar van Gods Barmhartigheid’, tussen 8 december 2015 en 20 november 2016, op bedevaart gaan naar Rome. In alle bisdommen worden door de bisschop eveneens “...

Dankwoord priesterwijding P Martin

Gepost door Jean-Pierre op 30 november 2015.
Woensdag, 18 november 2015. Beste vrienden, Graag wil ik jullie allen nog eens uit het diepst van mijn hart bedanken voor jullie medeleven bij mijn priesterwijding, door jullie woordje of jullie gebed en jullie aanwezigheid op de wijdingsdag! Er waren velen aanwezig, een volle kerk.Onze bisschop en...

Leesgroep Edith Stein

Gepost door Jean-Pierre op 24 oktober 2015.
Karmel Antwerpen. Rosier 22, 2000 Antwerpen. Dinsdag 15/9/2015 Dinsdag 20/10/2015 Dinsdag 17/11/2015 Dinsdag 15/12/2015 Dinsdag 19/1/2016 Dinsdag 23/2/2016 Dinsdag 15/3/2016 Dinsdag 19/4/2016 Dinsdag 17/5/2016 Dinsdag 21/6/2016 Dit telkens van 19:30 tot het klokje van ± 21:15. Behalve voor februari...

Gent: slotviering Jubeljaar Teresia van Avila

Gepost door Jean-Pierre op 24 oktober 2015.
Op zaterdag 17 oktober 2015 sloot de Vlaamse Karmel het jubileumjaar af rond 500 Teresia van Avila. We deden dat met een academische zitting in ons klooster te Gent. Een 120-tal mensen zijn er op afgekomen. Pater Dick Cobben OCD, provinciaal van Nederland, gaf een referaat waarin hij de...

Brugge slotviering jubeljaar Teresia van Avila

Gepost door Jean-Pierre op 23 oktober 2015.
Donderdag 15 oktober 2015 sloten wij in Brugge het jubeljaar van O.H.M. Teresa. We deden dat in een plechtige viering voorgegaan door Mgr. De Kesel. In aanwezigheid van de karmelietessen uit ons bisdom, van de Zusters Maricolen en heel wat vrienden van het klooster. De viering werd opgeluisterd...