16 juli 2016 brief met mariale actualiteit

Gepost door Jean-Pierre op 02 juli 2016.

Beste lid van de Karmelfamilie,                                   

In dit jubileumjaar komt Maria naar je toe als je moeder van barmhartigheid. Je ziet je Moeder, die in haar armen Gods mensgeworden barmhartigheid draagt. Ze is een wonderbare Moeder. Ze neemt je hand en legt die in de hand van Jezus terwijl ze je zegt : ‘We gaan samen op weg’. Je luistert dan - zoals zij - naar Jezus’ Woord en je brengt het in praktijk. Ze helpt je ook in duistere ogenblikken. Je blijft met je barmhartige Moeder omgaan als met je gids, zodat Jezus zich kan laten vinden in je gemeenschap. Je staat barmhartig open voor je concrete medemens zoals die is, in een oproep tot bekering. Je kan dan luisteren naar je tochtgenoten met liefde en geduld en zonder te veroordelen. Zo woon je geestelijk in het huis van je Moeder en leer je van haar om barmhartig te zijn. Zelf word je met barmhartigheid geoordeeld, want de barmhartigheid overwint het oordeel. Je leeft in de zekerheid dat je in de vaderlijke hand van God bent. Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen. Lc 1, 50.54.

Dankzij zijn moeder begon Jezus zijn openbaar leven. Joh 2, 5. Op die bruiloft van Kana neemt de mondige Maria het initiatief daartoe. Nederig trekt ze zich daarna terug en je hoort bijna alleen spreken over haar bij de kruisdood. Wat een geweldige vrouw in het evangelie van ons 16 juli-feest. Maria die onder het kruis staat van haar geliefde Zoon, rechtop, moedig en trouw. Het geheim dat verwezenlijkt wordt door de dood van haar Zoon terwijl ze het offer van haar moederhart brengt, haar definitieve overgave. Maria kent dus het diepst het mysterie van de goddelijke Barmhartigheid. Ze beseft er de prijs van en weet hoe groot die is. Je hebt een bewonderende liefde en verbondenheid met haar. Nu bidt ze voor je  en ook in het uur van je dood, zoals zij bad in het uur van Jezus’ dood. Je laat de deur van je hart voor haar open door je ‘ja’. Ze is je welwillende en toegankelijke moeder van barmhartigheid. Je bedankt haar omdat ze voortdurend met je bezig is om je gelukkig en heilig te maken. Ze geeft je de zekerheid dat je lijden niet vergeefs is en dat God je broeder en metgezel is.

De recente intrede van onze  21 jarige broeder Nicolas in ons Brugseklooster moedigt je aan te blijven bidden tot onze Moeder van Barmhartigheid om roepingen. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ervaren. Dat is niet toevallig ook het thema van de WJD. De WJD-slotwake is zaterdagavond 30 juli op de Campus Misericordiae, dat is het Veld van Barmhartigheid in Wielieczka. Als Moeder van Barmhartigheid (cfr Salve Regina) verwekt ze in hun harten en ook in onze harten wijsheid en vrede. Weet je dat bij de groep van 30- tot 40-jarigen er een grote nieuwsgierigheid is omdat zij vaak geen catechese hebben gekregen en de Kerk niet kennen. Velen zijn op zoek naar God. Je bidt om roepingen. Je vertrouwen in je Moeder van Barmhartigheid is onverwoestbaar, niettegenstaande je miserie en fouten. Het Hart van de barmhartige Jezus wordt ook zichtbaar in je scapulier dat Maria je aanwijst. Bij ons hoogfeest van O.L.Vrouw van de Karmel en het Scapulier wens ik je, mede in naam van pater provinciaal Roeland, een zinvolle voorbereiding. Samen zingen en vieren we met Maria. Je medebroeder Reimond

Pater Reimond Hoornaert, verantwoordelijke van het mariaal apostolaat,    

050/44.38.88reimond.hoornaert [at] telenet.be "> reimond.hoornaert [at] telenet.be Ezelstraat 28, B 8000 Brugge.

Mariale actualiteit ter gelegenheid van 16 juli 2016

Argentinië: In San Nicolas de Arroyos is er sedert 1989 een Mariaheiligdom met jaarlijks miljoenen bezoekers. Dit vooral rond 25 september, de dag waarop Frankrijk: Elisabeth van de Drie-eenheid wordt  heiligverklaard op zondag 16 oktober 2016. Een wonder heeft de weg vrijmaakt, namelijk de medisch onverklaarbare genezing van onze Marie-Paul Stevens ocds. Haar gebed tot de heilige Drie-eenheid van 21 november 1904, schreef Elisabeth na de hernieuwing van haar kloostergeloften op het feest van de Opdracht van Onze-Lieve-Vrouw. Het is een van de mooiste gebeden uit de christelijke traditie. Elisabeth noteerde dit in verband met Maria: “De Maagd heeft als niemand anders doorgedrongen in de diepte van het mysterie van Christus. Deze Moeder van genade zal mijn ziel vormen zodat haar kleine kind een levend en aangrijpend beeld wordt van haar eerstgeborene, de Zoon van de Oneindige, Diegene die de volmaakte lof van de heerlijkheid van zijn Vader werd.

Pater Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus ocd, Stichter van het Instituut Notre Dame de Vie, zal op zaterdag 19 november 2016 worden zaligverklaard te Avignon door kardinaal Angelo Amato. Notre-Dame de Vie te Venasque is een Mariaoord sedert de zesde eeuw. Pater Marie-Eugène vond dáár in 1931 de bron van zijn leven uit de schoot en de ziel van Maria, Notre-Dame de Vie. Met alle gevolgen vandien. Hier een van zijn gebeden : “O Maagd Maria, help ons de trouw te verzekeren, die de Heilige Geest van ons verwacht. Sterk ons soms zo zwakke geloof, dat doorheen de duisternis moet, boven alle angst uitstijgen. En zo tot God gaan en geloven in Hem. Help ons ook aan Hem de trouw van de liefde in ons leven te geven, ons dagelijks leven en ons toekomstig leven”.

In Lourdes komen steeds meer individuele bedevaarders en ook agnosten, die op zoek zijn.

Heilig Land: Sedert 1919 is er telkens de derde zondag na Pasen in Haïfa een processie met het beeld van O.L.V. van de Karmel voor alle mensen van het heilig land. Na de Palmprocessie in Jeruzalem is het de belangrijkste. De latijnse patriarch van Jerusalem is voorganger en zegent op het einde al de mensen die eraan deelnemen

Maria daar de eerste keer verscheen aan Gladys Motta. De Moeder Gods vroeg om bekering, toewijding en vooral het bidden van de rozenkrans.

Indië: De Indische bevolking houdt van mariale bedevaartsoorden in hun land. Op het Maria-hoogfeest van 15 augustus 1947 zijn ze onafhankelijk geworden. Naar aanleiding daarvan bidden de katholieken sedert januari 1950 tot Maria als ‘Onze-Lieve-Vrouw van Indië’. Ook niet-katholieken, zoals de hindoes vereren de maagd Maria. Bij voorbeeld op 11 februari 2016  werd OLV van Lourdes door zovele verschillende soorten gelovigen met grote luister gevierd in het bisdom Vijayawada (Oost-Indië).

Libanon: Het Mariaheiligdom in Harissa verenigt moslims en christenen. Alleen in mei zijn er al een miljoen bezoekers. Jaarlijks vieren moslims en christenen in LNederland: Jos Punt, de bisschop van Haarlem-Amsterdam, steunt de plannen voor de bouw in Amsterdam-Zuid van een bedevaartkerk voor ‘Maria Vrouwe van Alle Volkeren’ naar het model van de Aya Sophia. Dankzij dit project kan Amsterdam uitgroeien tot het ibanon Maria Boodschap - 25 maart - als nationale feestdag.

Lourdes aan de Amstel. De kerk zal gebouwd worden op een vrij perceel grond, tussen de RAI en de Amstel in het zuiden van Amsterdam. Intussen is een bouwaanvraag ingediend en een Filippijnse architect aangesproken.

Radio Maria wordt wereldwijd door dertig miljoen mensen beluisterd vanuit 81 zenders. Die geloofsverkondiging is goed nieuws voor allen, biedt voldoende ruimte voor gebed en geeft iets groots en unieks, namelijk christelijke hoop.

Christenen en moslims vieren samen het feest van de Aankondiging van de Heer, Maria Boodschap. Soms zelfs door de overheid tot nationaal islamo-christelijk feest uitgeroepen. Maria is als moeder van Jezus ook voor moslims immers een belangrijk geloofsmodel, waarvan ook de Koran getuigt: ‘De heiligste vrouw onder alle vrouwen’. Ze fungeert dan ook als een bijna ideale link tussen de godsdiensten. Zaterdag 23 avril 2016 was er bij voorbaald te Etterbeek bij de paters Jezuïten een ontmoeting tussen christenen en moslims : ‘Samen met Maria’.

Mariale Bibliografie

López Melús, Vida de la Virgen Maria, Madrid, Edibesa, 2013, 226 p, 12x18, 13,20 € ISBN 978-8-41566-271-6. De figuur en de dienst van Maria met 16 gebedsmomenten.

Benoit J.-L. (dir.), La Vierge Marie dans la littérature française, Entre foi et littérature, Lyon, Jacques André éd., 2014, 20x26, 397 p  48 € ISBN 978-2-7570-0282-7. Dit boek is een schat dank zij 80 hoogstaande bijdragen van een internationaal colloquium in 2013. Op het einde is er een samenvatting van al die interventies en een zeer mooi gedicht.

Pascal-Raphaël Ambrogi et Dominique Le Tourneau, Dictionnaire encyclopédique de Marie, Ed. Desclée de Brouwer, 2015, 1480 p 39 €. Er zijn 6500 inleidingen, een speciale aandacht voor de mariale heiligdommen en verwijzingen naar litteratuur, muziek en film.

Aart Aarsbergen, Maagd Maria, de machtigste vrouw ter wereld, National Geographic Nederland-België, editie van december 2015, 5,45 €. Een mooi geïllustreerd artikel van 24 p dat de moeite waard is.

Paul-Werner Scheele, Unsere Mutter, Eine kleine Marienkunde, Echter 2016, 296 Seiten mit einer Farbtafel gebunden, 29,90 € ISBN 978-3-429-03907-3. Het is een veelstemmig gezamelijk getuigenis over de Moeder van de Heer.

François Drouilly s.m., Onzichtbaar kiemt het zaad. Mariale spiritualiteit, Nijmegen, Valkhof Pers, 2014, 132 p 13,5 € ISBN 978-90-5625-431-5. Het is geschreven met een eenvoudige maar gedegen evangelische inspiratie in het voetspoor van Maria. Je bent 15 dagen op weg met Jean-Claude Colin. De broeders maristen verzorgden de uitgave.

Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, Assidus à la prière avec Marie. Méditations sur les mystères du Rosaire, Ed du Carmel, Toulouse, 2010, 10,5x15, 160 p 7 €  ISBN 978-2-84713-142-0. Onze straks ‘zalige’ medebroeder geeft  korte maar diepe bezinningen over de 20 rozenkransgeheimen.

Ariño-Durand L.-M., Rosaire un jour, Rosaire toujours, Paris, Cerf, 2015, 12x18, 206 p 12 € ISBN 978-2-204-10539-2. Deze pater dominicaan beantwoordt in 10 hoofdstukken telkens een kritische opmerking over de rozenkrans. Hij helpt je Onze Lieve Vrouw meer te beminnen door je liefdevol te laten kijken naar die nederige dienstmaagd van de Heer. Als jij ‘Maria’ zegt, zegt zij ‘Jezus’.