51 jaar kloosterkapel van de Heilige Geest bij onze broeders in Norraby - Zweden

Gepost door Paul op 10 juni 2019.

 

51 jaar geleden: Pinksteren ... werd deze bescheiden kloosterkapel ingezegend en toegewijd aan de Heilige Geest. Sindsdien hebben vele eucharistievieringen en uren van gebed deze ruimte tot "een heilige plaats" gemaakt. 

De gavan van de Geest zijn liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid...

Moge de Heilige Geest met zijn gaven komen over al wie hier tot rust komt, of komt om te bidden...om eucharistie te vieren.

Gods zegen over deze gemeenschap en over allen die ermee verbonden zijn.

Broederlijk en van harte.

P. Paul De Bois OCD.    Provinciaal