Academische zitting in Benziger Spiritual Centre (Trivandrum) 20 oktober 2018. Toespraak P.Provinciaal

Gepost door Paul op 20 november 2018.

Beste bisschoppen,

Goede pater provinciaal en medebroeders,

Beste aanwezigen,

 

Ik denk dat ik zo ongeveer 17 jaar oud was toen ik de eerste verhalen beluisterde over de missie van de Vlaamse Karmel in India. Ik herinner het me nog…het was een koude regenachtige zondagnamiddag en ik was op bezoek in ons klooster te Berchem (Antwerpen) bij pater Isidoor. Ik ben toen in contact gekomen met de karmelieten in Antwerpen en in die gemeenschap leefden toen een aantal missionarissen uit India: paters Isidoor, Samuël-Jozef en Egidius. Een langere of kortere tijd van hun leven brachten ze door in het zuiden van India, in Kerala.

De eerste woorden die ik in het Malayalam heb gehoord waren die van het weesgegroet. Pater Samuël-Jozef vertelde me op die zondagnamiddag nog steeds elke dag  een tientje van de rozenkrans in het Malayalam was. “Om het niet te vergeten”. Hij haalde ook brieven van Indische paters, geschreven in dezelfde taal en die hij vlot kon lezen en vertalen. Nog steeds schreef hij naar enkele van hen in…het Malayalam. Een taal met compleet andere schrifttekens. Ik moet zeggen dat ik onder de indruk was! Meer nog: mijn interesse voor de missie van de Vlaamse karmelieten in India is op die zondagnamiddag geboren. Boeiend waren de verhalen die beide paters me vertelden.

Natuurlijk kwamen ook de grote fotoboeken op tafel. Die foto’s vertelden me over de twee grote accenten die de karmeliet-missionarissen legden in Kerala: het echte missie leven. Een leven heel dicht bij de plaatselijke bevolking. En het gewone kloosterleven in het kloostercomplex hier in Trivandrum.

Ik had ook het geluk later, na mijn intrede, met enkele van die ‘oud-missionarissen in dezelfde gemeenschap te leven. Allen zijn ze enthousiast gebleven over hun periode in India. Het waren er trouwens in de loop der jaren heel veel medebroeders geweest die in India hadden geleefd en gewerkt.

Maar ook paters worden oud en …sterven. Met hen verdween ook een beetje de missie-gedachte uit de Vlaamse Karmel.

We zijn ondertussen klein in aantal geworden en niemand van de huidige paters heeft hier in India geleefd. “De missie in India” werd iets van ‘brieven in het archief’…iets van de geschiedenis van de Vlaamse Karmelprovincie. Wat vandaag blijft zijn verhalen over de 17 Indische medebroeders die hier jaren terug kwamen studeren.

Tien jaar geleden werd ik door jullie toenmalige provinciaal uitgenodigd voor een bezoek, hier in Kerala. Een uitnodiging die ik graag heb aanvaard. Toen kon ik met eigen ogen de vruchten zien van het werk van onze Vlaamse paters hier in Kerala.

Vandaag zijn we heel blij met de aanwezigheid van onze Indische medebroeder, pater Isidore, in onze gemeenschap te Brugge. En…ik ben nu zelf opnieuw hier. Met een speciale reden. Twee medebroeders, behorend tot de Vlaamse en de Malabar provincie kregen het statuut “Dienaar van God”. De eerste stap op weg naar zalig- en heiligverklaring. Ik ben blij hier vandaag te zijn en op dit bijzonder moment mijn provincie te mogen vertegenwoordigen. Ik weet dat vandaag jullie Vlaamse medebroeders, zusters en leden van de Seculiere Orde, met ons verenigd zijn in gebed. Ik heb dit moment onder hun aandacht gebracht. Het is bovendien een aanleiding om de verbanden tussen beide provincies sterker te maken.

Wij allen samen danken God voor pater Adeodatus en Mgr Benziger. We danken God omdat ze beiden zo sterk hebben geloofd in een Karmel voor Indiërs. Vandaag weten we dat dit goed was…heel goed zelfs.

Moge hun uitroepen tot dienaren Gods voor ieder van ons een uitnodiging zijn van vernieuwing van ons leven van gebed, van leven met elkaar in gemeenschap en van inzet voor het Volk van God. Moge het dienstwerk van beide medebroeders altijd een getuigenis blijven voor het Volk van God in de bisdommen waarin we werkzaam zijn, in India en in Vlaanderen.

Ik doe een beroep op hun voorspraak en vraag hen ons te helpen in onze zending vandaag…dat ze ook mee zorg blijven dragen voor de Karmel in Kerala en Vlaanderen.

 

P.Paul De Bois

Provinciaal van de Vlaamse Karmel

 

Trivandrum, 20 oktober 2018

50e verjaardag van het overlijden van pater Adeodatus.