Brief aan Poetin en Patriarch Kirill

Gepost door Paul op 30 maart 2022.

Brief aan Poetin en Patriarch Kirill Oproep om VREDE

 

In uw speech op 24 februari 2022 sprak u, meneer Poetin, de volgende woorden: “Vrijheid is de leidraad van ons beleid, de vrijheid om zelfstandig onze toekomst en de toekomst van onze kinderen te kiezen. Wij zijn van mening dat alle volkeren die in het huidige Oekraïne leven, iedereen die dat wil, dit recht om een vrije keuze te maken, moeten kunnen genieten. (…) Ik vraag u, hoe moeilijk dit ook is, dit te begrijpen en met ons samen te werken om deze tragische bladzijde zo snel mogelijk om te slaan en samen verder te gaan, zonder toe te staan dat iemand zich mengt in onze zaken en onze betrekkingen, maar deze onafhankelijk te ontwikkelen, zodat gunstige voorwaarden worden geschapen om al deze problemen te overwinnen en ons van binnenuit te versterken als één geheel, ondanks het bestaan van staatsgrenzen. Ik geloof daarin, in onze gemeenschappelijke toekomst.” Deze gemeenschappelijke toekomst is, zo menen wij, alleen mogelijk als alle mensen en volken in vrijheid en in vrede met elkaar kunnen optrekken. Alleen dan zal universele veiligheid ontstaan voor alle partijen. We maken uit uw woorden op dat u het goede voor allen zoekt. Daar willen we graag bij aansluiten. We menen echter dat vanuit uw perspectief, zowel geopolitiek als anderszins, er mogelijkheden zijn voor wegen waarlangs dit goede voor allen adequater en optimaler kan worden bereikt. Paus Franciscus zal op 15 mei 2022 de karmeliet Titus Brandsma heilig verklaren. Dit is de reden voor onze oproep om alle militaire operaties en oorlogshandelingen tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Terwijl de spanningen en de onrust tussen landen in Europa toenamen, deed Titus Brandsma in 1931 een oproep voor vrede en ontwapening. Zijn inzet voor vrede en zijn verzet tegen geweld en onderdrukking, leidde tot arrestatie en tenslotte deportatie naar het concentratiekamp Dachau. Daar is hij in 1942 als oorlogsmartelaar gestorven. Titus Brandsma bleef ook de kampbeulen permanent zien met de ogen van de Liefde. Hij herkende in iedere mens en dus ook in hen, het Gelaat van Christus. Brandsma is voor ons een voorbeeld van christelijk leven dat in het Europa van 2022 ons en de hele mensheid herinnert aan de waardigheid van ieder mens. Ook de orthodoxe traditie spreekt bij monde van de heilige vaders over de waardigheid van de mens, maar ook over oorlog en vrede. Zij waarschuwden ons vooral met betrekking tot de bron van dit uiterlijke conflict, namelijk de innerlijke oorlog die plaats vindt in ieder menselijk hart. Als menselijke wezens zijn wij in oorlog zolang we leven, want ons leven is verscheurd tussen persoonlijke pijn een Gods roeping tot geweldloosheid. Onze innerlijke oorlog is allereerst een geestelijke oorlog. Dat is de oorlog die we moeten uitvechten, binnen onszelf, zodat we deze niet buiten onszelf plaatsen en de wereld laten betalen voor een enkel verhaal van pijn. In deze dagen moeten we, meer dan ooit, mediteren en nadenken over de woorden van de heilige Silouan de Athoniet die ons voorhoudt: “De voorwaarde voor vrede onder de mensen is dat ieder zich bewust moet zijn van zijn eigen slecht gedrag”. Maar eveneens: “Kijk naar de mens die graag alles op eigen manier wil doen. Zijn ziel verkeert nooit in vrede en hij is altijd ontevreden: dit klopt niet en dat is niet zoals het zou moeten zijn. Maar de mens die totaal overgegeven is aan de wil van God, kan bidden met een zuivere geest, zijn ziel bemint de Heer, en hij beleef alles als plezierig en aangenaam.” Hierin is Christus zelf onze leraar. Door Petrus te ontwapenen ontwapent Hij ons stuk voor stuk. Het Russische ‘volk’ is drager van een prachtige geschiedenis en cultuur die in de hele wereld bewondering oproept. Dit geldt ook voor de andere Europese ‘volken’ of bevolkingsgroepen die alle op heel verschillende wijze een schitterende bijdrage leveren aan de veelkleurige geschiedenis van de mensheid. Dit geldt dus ook voor Oekraïne. Uiteraard zijn er hoogtepunten en soms ontsporingen maar de uitdaging is dat we in elkaar het beste oproepen en van elkaar leren met een open en respectvolle houding. Het individuele of nationale eigenbelang is geneigd het andere van een persoon of een volk af te wijzen als ongewenst en minderwaardig. Dit is een leugen die niet tot grotere veiligheid en geluk voert. Integendeel, dit is een subtiele wijze van misbruik of moord die al te gemakkelijk voert tot het gewetenloos doden van de ander of een ander volk onder het mom van eigen recht of veiligheid. De waardigheid van iedere mens is het beeld zijn van Gods Gelaat. Het kloppende hart van iedere mens is het Gelaat van God. Daarom is ieder mens beminnenswaardig, is ieder mens gewenst. Ieder ‘volk’ - of wat we gewoonlijk als volk aanduiden - en alle mensen in dat volk, verdienen een hoge mate van respect en waardering. Want overal ter wereld is er één waarheid: de Liefde. Overal ter wereld is de kern van elke menselijke ziel de Liefde. In ons hart weten we dit allemaal. Deze ‘kennis’ is de basis van het menselijk samenleven overal ter wereld door heel de mensengeschiedenis heen. Soms lijkt deze kennis tijdelijk vergeten en verandert wederzijds respect en samenleven in elkaar veroordelen en strijd. Als wij vergeten dat de kern van het menselijk leven de Liefde is, zoals nu gebeurt in het conflict tussen Rusland en Oekraïne, dan is er alle reden om elkaar op te roepen tot trouw aan de eigen en gemeenschappelijke waardigheid. Staan voor de waardigheid van elk mens, kan alleen vanuit liefde voor de mensheid, voor elk mens. Dat vraagt om innerlijke, spirituele sterkte. Als we met elkaar in plaats van alleen zorg te dragen voor materiële groei, ook en vooral zorgdragen voor spirituele groei, dan bieden we ieder mens en ieder volk de kans om tot optimale ontwikkeling te komen. Een ontwikkeling die ware ‘rijkdom’ brengt voor elk mens en elk onderscheiden ‘volk’. Een rijkdom die bestaat uit respectvolle en vruchtbare relaties waarin ieders veiligheid voorop staat. Om deze reden roepen wij in naam van de mensheid op om onmiddellijk alle oorlogshandelingen en militaire operaties te beëindigen. Laten we samen bouwen aan een nieuwe wereld die is gebaseerd op wederzijds respect, verbondenheid en liefde. Een wereld waarin ieder mens zich welkom kan voelen. Dan kunnen wij in vrede met elkaar leven en ten volle genieten van de menselijke en culturele rijkdom als personen en volken.

de gemeenschap Ad Montem

Wij roepen alle organisaties die zich verantwoordelijk weten voor de vrede en de waardigheid van iedere mens waar ook ter aarde, op om deze oproep te steunen en te verspreiden naar zoveel mogelijk mensen die vol verlangen uitzien naar een nieuwe wereld waar vandaag en morgen plaats is voor ieder mens. Laten wij ons niet beperken tot het begraven van doden en gesneuvelden van welke partij ook, maar samen uitzien naar de geboorte van de ware mens overal op aarde