Brief pater provinciaal bij de advent 2020

Gepost door Paul op 02 december 2020.

“HET LICHT VAN GOD ZAL OVER ONS OPGAAN”

Brief bij de advent 2020

 

 

Gent, 27 november 2020

 

 

Goede medebroeders, medezusters, broers en zussen van de Seculiere Orde en Seculier Instituut,

Goede vrienden van jong Karmel en geassocieerden,

 

Een sterke liturgische tijd ligt voor ons open: de advent. Tijd van verwachting, van uitkijken naar … Tijd ook van gezelligheid en sfeer. De voorbije maanden van leren leven met covid19 waren niet steeds de gemakkelijkste. Bij momenten heel uitgesproken ongewoon en dan weer opnieuw wat normaler. Voor heel veel mensen zijn de voorbije maanden moeilijk geweest. Maanden gekleurd door zorgen om de gezondheid, het financieel overleven en zelfs afscheid nemen. Deze maand november waren onze gedachten meer dan anders in het jaar bij wie gestorven zijn.

 

Al is ons leven dan niet meer helemaal stil gevallen zoals in de voorbije lente, toch hangt de stilte bij momenten als een grijze wolk over ons bestaan. We werden en worden geconfronteerd met een vorm van stilte die bij momenten angst en onzekerheid oproept. Vereenzaming ook voor heel wat mensen. Een wat verlammende stilte. Helemaal anders dan in het bijbelse verhaal waar Elia in de stilte, in het suizen van een heel zachte bries, God ontdekt. (1 kon 19, 12-13) Het is dikwijls moeilijk om in de stilte die we ons nu moeten opleggen ‘de stilte te ontdekken waarin God tot ons kan spreken’. Het kan in de huidige omstandigheden best wel eens héél moeilijk zijn om Gods spreken überhaupt te horen.

Toch ligt ook dit jaar de periode van vier weken advent voor ons open. Zoals elk jaar ook nu de uitnodiging om ons voor te bereiden op het kerstfeest; op de komst van Christus.

 

De adventstijd is, samen met de kersttijd, dé periode in het jaar met de meeste aandacht voor sfeer. Overal worden lichtjes, kerstversieringen, groene twijgen aangebracht. Kerstbomen en kerstkribben worden geplaatst … Mensen zoeken elkaar op en vinden bij elkaar gezelligheid en levensenergie. Ook dát zal er dit jaar anders uit zien.  Voor ons christenen speelt heel zeker ons geloof in de boodschap van kerstmis mee, dat ons straks “een Redder geboren wordt”. Vooraleer het zover is, is er de advent. Tijd van voorbereiding op het kerstfeest.

 

De advent kent een mooi beeld: ‘Een twijg zal ontspruiten aan de stronk van Isaï’. (Jesaja, 11,1). Je kent zeker ook het  oude kerstlied: ‘Er is een roos ontsprongen uit ene wortelstam; die, naar profeten zongen, voortkwam uit Jesse’s stam’. In de beeldende kunst is de Boom van Jesse een bekend middeleeuws motief. 

Uit de stronk van Jesse zal een nieuwe twijg ontspruiten: Jezus. Jezus die voor ons een bron van hoop zal zijn.

Het is gemakkelijk schrijven over ‘Jezus, bron van hoop’. Maar hoe maken we die beleving concreet?

 

Ik ga daarvoor terug te rade bij de profeet Jesaja: “Maar uit de stronk van Jesaja schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De Geest van de Heer zal op hem rusten” (Jes. 11, 1a). We zeggen wel eens dat ons leven als een pelgrimstocht is. Wat is nu en pelgrimstocht? Een pelgrimstocht is niet zomaar een wandeling. Het is een weg van verdieping gaan, de weg naar het hart. Het kan voor elk van ons de weg zijn om dichter bij God te komen. Is proberen “dichter bij God te komen” nu niet precies de uitdaging van elke adventstijd? Vier weken lang gaan we, geïnspireerd door de schriftlezingen die ons elke dag worden aangereikt, op weg. Een innerlijke  ontdekkingstocht naar onszelf, naar wie we echt zijn, naar God. Naar “de goedheid en de mensenliefde van God onze Redder die op aarde is verschenen” (Tit. 3, 4).

Vier weken lang worden we uitgenodigd om ons leven af te stemmen op de grondgedachte van ons christen-zijn: dat we mogen leven in Gods gezelschap en dat we door Jezus Christus gezegend zijn. Dat, in Christus en door Christus ook op ons de Geest van de Heer zal rusten. Zo worden we “van jezus”. Zo worden we bron van hoop voor onze medemens.

 

Vier weken om veel te durven loslaten en ons des te meer toe te vertrouwen aan God … aan zijn Zoon Jezus, onze Redder. Dat gebeurt geleidelijk aan, zoals het licht van de adventskrans steeds sterker wordt.  

Moge het voor ieder van ons een mooie adventstijd worden …

 

P.Paul provinciaal