Communiqué van pater provinciaal nav twee boeken van pater Koen De Meester

Gepost door Paul op 13 oktober 2020.

Communiqué van Pater Provinciaal Paul De Bois OCD

n.a.v. de boeken

Koen De Meester, La fraude mystique de Marthe Robin, Paris, Ed. le Cerf, 2020

Koen De Meester, Marthe Robin. Mystica of hysterica?, Gent, Carmelitana 2020

 

 

Mogelijks heb je gelezen of gehoord over de commotie die beide boeken hebben doen ontstaan rond de figuur van Marthe Robin.

Nog tijdens haar leven en zeker na haar dood in 1981 werd Marthe Robin gezien als een grote mystica en een echte heilige.

Gedurende meer dan 25 jaar heeft pater Koen De Meester onderzoek gedaan over Marthe Robin en over haar geschriften. Altijd weer opnieuw heeft hij zijn bevindingen verder uitgediept. Zijn voorzichtigheid en zijn wijsheid hebben hem tegen gehouden al te vlug de conclusies van zijn onderzoek te publiceren. Nooit heeft hij de bedoeling gehad om zichzelf in de schijnwerper te zetten. Eigenlijk wilde hij niemand kwetsen. Maar aan de andere kant was er wel zijn gevoel voor verantwoordelijkheid. Vandaar dat Koen De Meester zelf in zijn voorwoord schrijft: “Het lijkt me dat, na meer dan een kwart eeuw na mijn eerste werk (het rapport van 1989 bij de diocesane fase van het proces van canonisatie), en met het ouder worden, is het mijn opdracht te spreken. Het gaat over de Kerk van Christus, uitgenodigd om de wegen van de waarheid te bewandelen”.

 

In het ‘Avertissement’ van uitgeverij le Cerf wordt bovendien duidelijk aangegeven waarom het boek moest gepubliceerd worden. Ik nodig je uit dit even heel aandachtig te lezen: “ het boek is niet opgezet als 'oorlogsmachine' tegen Marthe Robin, of tegen de Foyers, of de nieuwe gemeenschappen... Het boek wil geen ondermijning zijn van wie op de een of andere manier kracht geput heeft uit, of zijn/haar geloof levendiger heeft gemaakt door, een ontmoeting met Marthe Robin. Het is enkel een uitnodiging om een eigen oordeel te vormen. Heel duidelijk stelt de uitgever: het boek moest gepubliceerd. Leitmotiv is daarbij: waarheid en vrijheid, geloof en gebed. Koen de Meester is een specialist in de hedendaagse en vrouwelijke mystieke literatuur. Gaandeweg heeft Koen de Meester zijn ontdekkingen gedaan...het resultaat kan mogelijks schandaliseren en angst oproepen. Maar al wie zich enkel laat leiden door passies, emoties en vooroordelen hebben ongelijk. Belangrijk is de rijkdom van dit boek dat diverse lezingen voorhoudt: een theologale lezing die het fenomeen mystiek uitlegt. De literair kritische lezing. De lezing vanuit de invalshoek van het opsporen van (die het boek doen lezen als een thriller) Tenslotte de invalshoek van de religieuze uitwassen die steeds weer uitnodigen tot onophoudelijke bekering. Dit alles heeft P.Koen doen besluiten dat "God inderdaad recht schrijft op kromme lijnen". 

In het christendom worden mensen geïnspireerd door wonderbaarlijke verschijningen en dingen; privé-openbaringen. Men houdt er soms stevig aan vast. Maar wat wanneer die dingen doorprikt worden? Valt of staat het geloof in Christus daar dan mee? "Zelfs wanneer deze privé-openbaringen door de kerkelijke autoriteiten 'authentiek' genoemd worden, is iedere katholiek vrij om er wel of niet veel of zelfs geen geloof aan te hechten. Wij geloven immers dat de God van Israël in Jezus Christus zijn laatste woord heeft gesproken." (1) 

Toch merkwaardig dat zoveel gelovigen vergeten dat de meeste van deze dingen randfenomenen zijn. Wanneer je je te veel begeeft op de weg van het wonderbaarlijke, "dreigt het zicht op Gods openbaring in Christus vertroebeld te raken"(2)

"God schrijft recht op kromme lijnen", aldus P.Koen in zijn eigen inleiding op het boek. "Dus ook wanneer vereerde zieners "door de mand vallen" blijft wat dankzij hen aan goddelijke openbaring is ontdekt, waar. Men volgt niet Marthe Robin, men volgt Christus"(3)

______________________________

Bronvermelding:  (1) (2)(3) : Hendro Munsterman in 'Het Nederlands Dagblad' van 3 oktober 2020

 

Gent, 12.10.2020

 

Paul De Bois OCD              provinciaal van de Vlaamse Karmel