Dankwoord priesterwijding P Martin

Gepost door Jean-Pierre op 30 november 2015.

Woensdag, 18 november 2015.

Beste vrienden,

Graag wil ik jullie allen nog eens uit het diepst van mijn hart bedanken voor jullie medeleven bij mijn priesterwijding, door jullie woordje of jullie gebed en jullie aanwezigheid op de wijdingsdag! Er waren velen aanwezig, een volle kerk.Onze bisschop en toekomstige aartsbisschop Mgr. De Kesel heeft mij tot priester gewijd. Het was voor mij een intens moment van beleven toen ik de handen opgelegd kreeg en gezalfd werd en ook wanneer ik de schaal en de beker van zijn handen mocht ontvangen.Beste vrienden, jullie medeleven was hartverwarmend en daaraan is het te zien dat de Kerk een werkelijkheid is en een hart heeft. Wij vormen samen een grote familie waar we kunnen groeien in geloof en in naastenliefde. We hoeven geen grote daden te stellen, leert ons kleine Teresia, maar als we elkaar een warm hart kunnen toedragen en elkaar kunnen bemoedigen en helpen is dit al heel wat!Mogen wij Jezus in ons leven altijd de eerste plaats geven en altijd zijn woorden en daden in gedachte hebben. Laten we alles wat we doen met liefde bezield zijn.Tot slot bid ik en vraag jullie gebed opdat ik een goed priester mag worden naar Jezus Hart.

Mijn priesterlijke zegen +

p. Martin

De homilie van Mgr. De Kesel, tekst kunt u in pdf downloaden      priesterwijding_martin.pdf

Media