Gebed om vrede ... bij de oorlog in Oekraïne...en financiële steun

Gepost door Paul op 07 maart 2022.

WIJ BIDDEN VOOR VREDE

IN OEKRAÏNE

 

 

Wat gevreesd werd,

heeft nù plaats in Oekraïne, in Europa.
De oorlog is bij ons teruggekeerd,

met duizenden slachtoffers,
veel ellende en een stroom van vluchtelingen.

Laat ons daarom bidden met grote vurigheid

voor het beëindigen

van deze nieuwe oorlog en àlle oorlogen,
ook in de andere continenten.

 

Laat ons daarom

daden van vrede en verzoening stellen
- hier en nù - waar wij leven.

Laten we hulp bieden

volgens onze mogelijkheden.
 

Laten we ons daartoe bekeren

door de H. Geest,
opdat ons christelijk leven getuigt

van verbondenheid, mildheid en waarheid.

Laten we mee instrumenten zijn,

dragers van barmhartigheid van God de Vader.

Vertrouwen we Oekraïne,

Europa en onze wereld ook toe
aan O.L.Vrouw van Vrede,

de patrones van onze Vlaamse Karmelprovincie.

Amen.

Piet Hoornaert ocd

 

 

Verder heeft de Federatie Raad van de  karmelietessen en de Provinciale Raad voor de broeders samen beslist om € 10.000 steun te geven aan onze medebroeders en -zusters in Oekraïne.