Johannes van het Kruis schrijft iets voor jou

Gepost door Jean-Pierre op 10 december 2019.

 

Je weg ten leven is een weg

met heel weinig rumoer en drukte.

Je herinnert je altijd

dat je nergens anders voor gekomen bent

dan om heilig te worden.

Je vergeet het geschapene.

Diegene die het schiep ben je indachtig.

Je let op wat in jou is:

Je geeft liefde aan de Beminde.

Van God verkrijg je niets, tenzij door liefde.

Je let niet op onvolmaaktheden van anderen,

je bewaart het stilzwijgen.

Je gaat voortdurend om met God.

Zachtmoedig ben je

als je verdraagzaam weet te zijn

tegenover je naaste en tegenover jezelf.

Je houdt je tong en je denken

met kracht in bedwang.

Je spreekt nooit woorden die ondoorzichtig zijn.

Als je je naaste niet liefhebt,

heb je een afkeer van God.

Je zal niet rusten, voor dat je in zijn armen

van God genieten mag.

Johannes van het Kruis