Kerst en nieuwjaarswens OCDS 2020

Gepost door Jean-Pierre op 31 december 2019.

 

 

Beste Lut, beste leden van de OCDS,

Dank Lut voor je kerstwens die ik goed ontvangen heb.

In de H. Jozefkluis waar ik mijn retraite doorbreng stuur ik jullie een woordje in deze kerstdagen.

Wat kan ik jullie toewensen?

Heel veel zal jullie al bereikt hebben in de vorm van kerstwensen allerlei. Ik vraag dan ook de H.

Geest mij voor deze brief te geleiden om jullie mijn kerstwens toe te zenden.

Vooreerst wil ik iedereen de vrede toewensen die ons wordt toegezegd door de geboorte van

Gods Zoon, Jezus Christus, en moge jullie de vreugde ervaren

Hem nog dieper te leren kennen en nog intenser te gaan beminnen,

Hij die alle liefde waardig is.

Eens zei Thérèse van Lisieux: "Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit et je

l'aime, car Il n'est qu'Amour et Miséricorde"

en op de avond van haar leven "je ne regrette pas de m'avoir livré à L'Amour".

Die kleine weg die wij trachten te bewandelen brengt ons recht waar wij moeten zijn, in Gods armen!

Ik wens jullie ook een goede start voor het nieuwe jaar dat zich uittekent met nieuwe initiatieven

en ontmoetingen. Ik durf niet zeggen dat het een jaar zonder pijn en verdriet zal zijn want

naast de mooie en de goede momenten die wij samen zullen doorbrengen zullen ook wij

moeilijkere momenten doormaken. Laten wij dan op die momenten bij Jezus en bij elkaar

bemoediging en troost vinden.

Tenslotte wens ik jullie een intense jaar van gebed.

Want het gebed is de hefboom van de wereld. Wij weten: de wereld is in vlam.

Ons gebed is dan ook onontbeerlijk. Samen met de H. Maagd Maria, Moeder van de Karmel,

willen wij ons met elkaar verbonden weten en door ons gebed ijveren voor het welzijn van de mensen.

Vrede zij u !

P. Martin
Geestelijk assistent OCDS Vlaanderen.