Kerst en nieuwjaarswens OCDS P Martin 2019

Gepost door Jean-Pierre op 10 januari 2019.

 

 

Beste leden van de Seculiere Orde van de Karmel,

 

Tijdens de voorbije adventstijd riep Johannes in de woestijn ‘maak de paden recht’.

De tijd van de advent bereide ons voor op de komst van onze Verlosser.

Het was een tijd van bekering. Een tijd waar wrok plaats kon maken voor vergeving,

onbegrip voor nieuw inzicht, onverschilligheid voor inzet,

individualiteit voor gemeenschapszin, achterklap voor ingekeerde stilte, …

 

De geboorte van Jezus kondigt ons iets nieuws aan in de mate wij onze paden hebben rechtgemaakt.

Laten wij vandaag stil kijken naar de kribbe waarin het weerloos pasgeboren Kerstkind nog ligt te slapen.

Vragen en verlangens roept het bij ons op. “Waarvan komt Hij mij verlossen?”

“Hoe zal Hij de liefde in mij opwekken?” “Waar zal zijn liefde merkbaar worden?

“Welke woorden van troost komt Hij tot mij spreken?”, “Komt er vrede in mijn gezin, mijn gemeenschap?”…

 

Ik wens dat uw vragen en verlangens in dit komend nieuw jaar beantwoord zullen worden.

Graag wil ik jullie ook in deze kersttijd aansporen om deze tijd die jullie wordt toegezegd

te benutten om nieuwe paden te bewandelen,

contacten te leggen, mensen uit te nodigen om te delen in de spiritualiteit van de kleine weg,

nieuwe impulsen brengen in jullie gemeenschappen,

jullie gebed te hernemen met vernieuwde kracht om zo jullie verbondenheid met

God en met elkaar te verstevigen, de gebroken relaties kansen te geven voor genezing.

 

P. Paul, provinciale overste, en ikzelf willen jullie voorzitter,

Lut Deleu en alle provinciale raadsleden maar ook alle verantwoordelijken van de lokale

gemeenschappen van harte danken voor hun inzet in deze voorbije jaren om van de

OCDS een levendige gemeenschap te maken.

Natuurlijk gaat dit niet zonder jullie inzet allemaal! Ook daarvoor onze oprechte dank. 

 

Als leden de Teresiaanse karmelfamilie laten wij ons vooral inzetten om de banden met elkaar

te verstevigen zodat de liefde die eruit voortkomt beter kan doorstromen en uitgedragen worden. 

Van harte nog een vreugdevolle kersttijd en een gezegend nieuw jaar!

 

P. Martin Faingnaert o.c.d.