MEDEDELING VAN PATER PROVINCIAAL

Gepost door Paul op 11 mei 2020.

Goede vrienden van de Vlaamse Karmel,

In februari 2020 was pater Daniel Chowning OCD vanuit Rome naar Vlaanderen gekomen voor de generale pastorale visitatie. Zeg maar een soort doorlichting van onze Vlaamse Karmel. Pater Daniel is met elke medebroeder in gesprek gegaan. Ook met de provinciaal en de provinciale raad. Uit die gesprekken zijn enkele aandachtspunten naar voor gekomen en als opdracht mee gegeven aan de provinciaal en zijn raad.

Deze visitatie heeft plaats gevonden enkele weken voor we ons driejaarlijks provinciaal kapittel zouden houden. Maar…toen kwam het covid-19 virus alles veranderen. Samenkomsten konden niet meer plaatsvinden, ook ons kapittel niet. Naast de keuze van oversten voor de komende drie jaar is het kapittel ook een moment van overleg. Wanneer we dit nu wel kunnen laten doorgaan is nog een open vraag.

Toch hebben we in de provinciale raad reeds enkele items besproken en uitgevoerd. Zo ging broeder Henrik-Maria naar onze gemeenschap te Brugge en P.Roeland terug naar onze gemeenschap te Berchem.  Beide medebroeders blijven wel geëngageerd in onze gemeenschap te Gent voor apostolaat en preekbeurt.

Met deze herschikking zijn de medebroeders verdeeld over de drie Vlaamse kloosters : Gent (4), Brugge (6) en Berchem (4). Ook in Zweden blijft de Vlaamse Karmel aanwezig in de gemeenschap van Norraby (3). Daarnaast zijn er de verschillende karmelietessenkloosters, de afdelingen van OCDS, onze Seculiere Karmelorde, het Seculier Instituut en de geassocieerden. Ook in Zweden en Denemarken zijn de karmelietessen aanwezig.

 

Gent 10 mei 2020

Paul De Bois OCD

Provinciaal Vlaamse Karmel