Pater Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, karmeliet °1894.12.02 +1965.03.27

Gepost door Jean-Pierre op 31 oktober 2016.

Zaligverklaring op 19 november 2016 te Avignon.

In 1922 trad Henri Grialou in de Karmel van Avon als pas gewijd (1922.02.04) diocesaan priester.

Hij ontdekte zeer vroeg de geschriften van Thérèse van Lisieux.

Hij gaf zich over aan de goddelijke Barmhartigheid en legde er zich toe om zijn medebroeders lief te hebben.

Vanaf 1928 gaf hij conferenties aan mensen in de wereld, die verlangden te leven van de karmelitaanse spiritualiteit. In 1932 was hij de stichter van het Seculier Instituut

‘Notre Dame de Vie’ te Venasque. Rome keurde dit goed op 21 november 1973. Het bevat drie takken: vrouwelijke, mannelijke leken en priesters.

De huidige wereld heeft er nood aan te beseffen dat God levend is. Daarom schreef hij vanuit zijn vele verantwoordelijke diensten aan de Karmelorde te Rome een praktische synthese over die leer van de Karmel : ‘Je veux voir Dieu’ in 1949 en 1951, telkens heruitgegeven en al vertaald in negen talen.

Hij herontdekte de essentiele rol van de heilige Geest in het christelijke leven, aansluitend bij het invoeren van de charismatische vernieuwing in de katholieke Kerk in 1967.

Deze grote geestelijke leermeester hielp de christenen te leven in de intimiteit met God, zonder ophouden verdiept in gebed:

‘O Jezus, ik wil alleen nog handelen onder de invloed, het licht en de stuwing van de Liefde die God is. Dat vraag ik U, Jezus. O Maagd Maria, onze Moeder, Moeder van het Leven, Vervul ons van dat leven van Christus, zodat we op U gelijken en dat ook wij het kunnen geven’.

Pater Marie-Eugène stierf in Notre Dame de Vie op 27 maart 1967: ‘Ik ga naar de omhelzing van de heilige Geest. In uw handen, Heer