Pater Raf Goemare overleden

Gepost door Jean-Pierre op 21 augustus 2019.

 

 

Bijna 94 jaar is onze pater Raf geworden.

Daarvan leefde hij 72 jaar in de Karmel.

Het overgrote deel in de kloostergemeenschap van Gent.

Zo een lang en gevuld leven samenvatten

in enkele lijnen is onmogelijk.

Daarom enkele dingen slechts die hem typeren.

 

Pater Raf kwam uit voor zijn overtuigingen.

Met vurigheid en met kracht verdedigde hij

zijn aanvoelen over het leven, de samenleving, de Kerk.

Een uitwisseling over theologie en spiritualiteit

kon gemakkelijk een boeiend gebeuren worden.

Hoevele retraites pater Raf gepreekt heeft is niet te tellen.

Steeds had hij daarbij maar één doel voor ogen:

mensen helpen om Christus te ontmoeten.

Vele jaren lang hoorde hij ook biecht in de Gentse kloosterkerk.

In het klooster zelf droeg hij minutieus zorg voor de kloosterbibliotheek.

 

De jaren volgden elkaar op en we zagen onze pater Raf ouder worden.

Aanvankelijk bleef hij zijn krachten behouden.

Met de jaren echter werd hij brozer.

De dingen werden steeds moeilijker.

Beetje bij beetje werd de zorg die hij nodig had groter.

Hij werd daarbij heel goed opgevangen en bijgestaan

waardoor hij in Vurste kon genieten van een aangename oude dag.

Als je pater Raf in die laatste zes jaar ging bezoeken

merkte je hoe hij veel rustiger geworden was.

Zijn lange leven en alles wat hij daarin heeft meegemaakt

hadden hem veel leren relativeren.

Eigenlijk was zijn leven helemaal naar de bron ervan gekeerd.

 

Christus was zijn leven geworden.

In die verbondenheid met Christus

droeg hij zijn familie, zijn medebroeders en de vele bekenden mee.

Dankbaarheid is heel langzaam

de plaats van de strijdvaardigheid komen innemen.

Met zijn heldere geest bleef hij boeken lezen,

bleef hij zich vragen stellen over het geloof, over de hemel.

“Hoe zou dat daar zijn”, kon je hem wel eens luidop horen vragen.

Pater Raf, nu is de sluier weg gevallen want heel rustig ben je ingeslapen.

De verrezen Heer zelf is op je afgekomen.

Hij heeft je nu binnen gevoerd in het eeuwig leven, dicht bij God.

Geniet nu maar voort in de hemel.

Pater Raf Goemaere overleden

Vurig heb ik geijverd voort de Heer,

de God der heerscharen

1 Kon. 19, 10

+

De Heer heeft het leven van zijn dienaar

in de Karmelorde voltooid

en tot de eeuwige Vreugde uitgenodigd

 

 

Pater Raf Goemaere

Rafaël van Maria’s onbevlekte ontvangenis

 

karmeliet

 

geboren te Ooiegem 10 september 1925,

geprofest in de Karmelorde

op 19 september 1947,

priester gewijd te Diest op 25 juli 1954,

gewaardeerd retraitepredikant,

kloosterbibliothecaris,

in de Heer ontslapen

te Vurste op 14 augustus 2019