"Proef in Kerk & leven van 19 mei 2021 de toegankelijke mystieke theologie van Teresia van Avila dankzij pater karmeliet Martin Faingnaert"

Gepost door Jean-Pierre op 22 mei 2021.

 

 

De zijderups, de cocon en de vlinder

Het klooster van de Karmel in de Ezelstraat is een oord van rust en zegen voor onze stad .

Velen sluiten graag aan bij de gebedstijden van deze kloostergemeenschap dat haar

Spiritualiteit voornamelijk te danken heeft o.a. aan de geschriften van de heilige Teresa van Avila

(1515-1582), kerklerares en mystiek theologe.

Pater karmeliet Martin Faingnaert, prior van de paters karmelieten, maakt sedert jaar en dag deel

Uit van het parochieteam van onze pastorale eenheid Sint-Donatianus.

Wat volgt is een bezinning van zijn hand die ons doet proeven van een stukje toegankelijke mystieke theologie.