Provinciaal kapittel 2020

Gepost door Paul op 29 april 2020.

PROVINCIAAL KAPITTEL

Aan het eind van elk provinciaal kapittel wordt de periode voor het daarop volgende provinciale kapittel vastgelegd. Zo ook in 2017. Toen fixeerden we van maandag 20 april 2020 tot en met vrijdag 24 april 2020. 

Niemand die toen van een coronavirus had gehoord. Ondertussen weten we wat zo'n virus allemaal teweeg brengt. "Blijf in uw kot", werd een gevleugelde uitspraak. Dat doen we dus ook. Gevolg: we moeten ons provinciaal kapittel uitstellen.

Ofwel naar de eerste helft van juli, ofwel naar september. Hangt af van wat er op die momenten al weer kan en mag en verantwoord is. 

 

Misschien zeg je...al goed en wel...maar wat is in godsnaam een provinciaal kapittel? Wel in een paar zinnetjes gezegd: de oversten en de medebroeders gaan in een week samen vergaderen na welke de opties zijn voor de komende drie jaar. 

Hoe wil de Vlaamse Karmel in de eerstkomende jaren aanwezig zijn in de plaatselijke Kerk. Hoe gaan we onze spiritualiteit doorgeven en delen met andere gelovige mensen? Hoe gaan we dat, met minder medebroeders, in onze vier paterskloosters gestalte geven? 

Toch wel een belangrijk gebeuren. Zeker wanneer niets nog vanzelfsprekend is. Keuzes zullen moeten gemaakt, prioriteiten aangeduid ... Oversten gekozen en benoemd. 

Uitstel is geen afstel... In alle geval rekenen we op jullie gebed ter voorbereiding van ons provinciaal kapittel.