Seculiere Orde in Brugge.aspirant Sarah begint vormingstijd.

Gepost door Jean-Pierre op 26 april 2016.

Op zaterdag 16 januari vierde OCDS Brugge Nieuwjaar.

Dit gebeurde met een eucharistieviering. Maar er was nog een tweede reden om te vieren: een nieuw aspirant-lid, Sarah, werd die dag toegelaten tot de vorming.

In de homilie legde pater Reimond, assistent, er de nadruk op dat wij moeten leren luisteren naar de Heilige Geest en ons door Hem laten leiden in ons leven. Hij herinnerde er ons aan dat het eerste en voornaamste apostolaat van OCDS is de mensen leren bidden. Dat zette de toon voor het volgende deel van de viering: de ritus voor de toelating tot de vorming.

Deze ritus verliep als volgt:

1. Wat verlangt ge?

De barmhartigheid van God.

De toelating tot de vorming in de Seculiere Orde van de Karmel.

Het kleed van Onze-Lieve-Vrouw van de Karmel.

2. Neemt ge u voor naar beste vermogen en met ernst mee te werken aan uw vorming tot lid van onze Seculiere-Orde-gemeenschap?

Ja, zo hoop ik en wil ik, steunend op de barmhartigheid van God en de gebeden van de Karmelorde. Daarop volgt het gebed van de assistent:

Moge God voltooien wat Hij in u begonnen heeft.Moge Maria, onze Moeder en ook ons voorbeeld, u steeds nabij zijn op uw vormings- en levensweg.

3. Uw bijgevoegde naam aan uw doopnaam:

Sarah koos voor Johannes van het Kruis, vooral vanwege zijn zachtheid, zorgzaamheid en grote vriendelijkheid (o.a. voor zijn gevangenisbewaker in de kerker van Toledo). Ook omwille van de manier waarop hij ons weet te bemoedigen in onze omgang met het lijden.

Hierna volgde de scapulierwijding en de oplegging van het scapulier.

Bij de koffietafel wensten we haar veel succes bij de vorming, en goede moed om te doen wat haar nieuwe gids Johannes van het Kruis aanraadt: “Om te geraken tot wat ge nog niet weet, moet ge gaan langs de weg van het niet-weten”(BK,I,13,11).                                                           

Tekst: Martha Lutin en Sarah Viane