symposium in ons klooster te Gent... een echo

Gepost door Jean-Pierre op 15 maart 2016.

In het karmelitaans Centrum “Het Rustpunt” te Gent waren het echte “hoogdagen” van 8 tot 10 maart 2016. Daar had het tiende tweejaarlijks symposium plaats met als thema “Spiritualiteit van liefdevolle aandacht”. Dit werd mee bedacht en ervaren als een belangrijk initiatief tijdens het Jubileumjaar van barmhartigheid.

De twaalf conferenciers en de drie voorgangers in de Eucharistie hebben voor de ruim 150 deelnemers vanuit aanvullende hoeken dit thema toegelicht: liefdevolle aandacht voor de natuur, je lichaam, een gezond zelfbeeld, leven in het nu-moment, God en je medemens, aan wie je ademruimte wil schenken en meevoelen.

Bij de menswetenschappelijke inbreng werd de levensvisie in onze maatschappij op haar waarde getoetst. Zo stelde men de druk vast bij mensen om aan allerlei opgelegde patronen en regels te beantwoorden. Zoiets brengt koortsachtigheid en beklemming met zich mee en steeds vaker emotionele problemen. Bij nogal wat mensen is dit juist oorzaak van angst, stress en gezondheidsproblemen. Deze menswetenschappelijke benadering brengt bovendien een inhoudelijk antwoord hierop én is een respectvolle gangmaker - ‘zonder te pushen’ - naar een eventuele (her)ontdekking van je echte “ik” en de ervaring van een goddelijke aanwezigheid.

Je kreeg verder toelichtingen bij deze houding van liefdevolle aandacht vanuit de wereldgodsdiensten en de religieuze kunst. Je ontving een inkijk in de benadering hiervan bij Teresia van Avila, Sint-Jan van het Kruis, Frère Laurent en Julian van Norwich. Het belang van ‘zelfkennis’ en het bewust doorleven van Gods aanwezigheid kwam met deze spirituele inbreng gepast aan bod.

Zo zag je hoe wetenschap, spiritualiteit en de welzijnszorg voor de medemens elkaar in partnerschap nabij waren. Elk op zijn plaats, vanuit zijn eigenheid en competentie. Het thema van dit symposium “Spiritualiteit van liefdevolle aandacht” heeft zo mee bijgedragen tot een project van gezond leven vanuit een innerlijk kompas: eigentijds, zinvol en waardevol.

De koren, het harpconcert (20 harpisten), de tentoonstelling van kunstwerken, maar ook de verzorgde omkadering van het Centrum “Het Rustpunt” en de boekhandel Carmelitana  kwamen daarbij aangenaam over. Zo droeg alles mee bij tot een echte ontmoetingscultuur.

Media