Albertusnoveen Slotviering

Gepost door Jean-Pierre op 21 augustus 2017.

 

 

Beste pelgrims van Sint Albertus.

Vandaag is het de laatste dag van de noveen.

9 drukke dagen waar gebed, eucharistie,

verzoening en dialoog een bevoorrechte plaats kregen.

Vele mensen van heinde en ver kwamen om vertroosting en verhoring van hun gebeden

aankloppen bij H.Albertus van Trappani.

Meer dan honderd pelgrims ontvingen er de zegen voor hun familie,

voor hun vrienden, voor hun zieke partner of kind, anderen ontvingen het sacrament van

verzoening en iedereen vond er gehoor voor zijn problemen.

Er is een grote nood aan luisterbereidheid en bemoediging!

Zij die aan deze noveen hebben deelgenomen zullen er de vruchten ervan ervaren. 

 

In het bijzonder tijdens deze noveen stond Maria alle pelgrims bij en ze blijft dit doen.

H. Albertus van Trappani had voor haar een grote verering als ook voor het kindje Jezus.

H. Elisabeth van de Drie-Eenheid tijdgenote van

H. Teresia van Lisieux heeft ons gedurend deze noveen ons ook bij de hand geleid.

Elke dag hebben wij kunnen luisteren naar een stukje uit haar spiritualiteit tijdens de homeliën.

H. ELisabeth van de Drie-Eenheid nodigt ons uit om meer naar de diepte te pijlen, want zo zegt ze:

het is in het diepst van onze ellende dat wij de diepte van Gods barmhartigheid kunnen ervaren. 

 

Broeders en zusters het is een genadevolle noveen geweest waarvan alle pelgrims de vruchten ervan

zullen merken in hun familie, in hun vriendenkring, op hun werk.

 

Moge God jullie zegenen +