Seculier Instituut

De Heer heeft een hart voor jou! "Kom en zie"

Verlang je

Dat Jezus de Heer wordt van je leven? Wil je leven vanuit die liefde? Eigentijds in je beroep? Op de plaats waar je woont, waar je werkt?

Wil je…

Tijd maken om je biddend door GOD te laten beminnen? Zoals Maria van Nazareth deed? Je hart toewenden in beschikbaarheid voor veel mensen?

Liefhebben als een vrije mens? Delen en solidair zijn? Tijd maken om naar elkaar te luisteren…en te horen wat de Heer van je verwacht door zijn woord?

Dan bieden wij jou:

Een groep gelijkgezinde vrouwen aan ,waar je altijd opnieuw bemoediging vindt en je geloof kunt delen… Vorming en begeleiding in jouw groei als mens,bezield door Gods Geest.Een stimulans voor je dienstbaarheid en je zorg voor de mensen om je heen.

Wij laten ons inspireren door een rijke traditie binnen de Kerk: de Karmel die tot op vandaag mensen boeit (Teresa van Avila, Jan van het Kruis, Thérèse van Lisieux, Elisabeth van de Drieëenheid, Edith Stein…).

Onze groep, kortweg ‘fraterniteit’ genoemd, draagt als officiële naam: ‘Seculier Instituut Onze Lieve Vrouw van de Karmel’. Uit verschillende streken komen wij maandelijks een dag samen in Gent.

Voor meer info

  • P. Carlos Noyen
    Tel. +32 050 44 38 82
    Mail: carlos.noyen [at] telenet.be
  • Rosanne Martens
    Tel. +32 056 66 26 18
    Mail: rosanne.martens [at] skynet.be