Bestuur

Bestuur

Het Generaal Bestuur te Rome

Wereldwijd wordt de Orde bestuurd door P.Generaal en zijn zeven raadsleden.

Zij werden verkozen tijdens het Generaal Kapittel van mei 2015.

·         Generale overste is de Italiaan Saverio Cannistrà OCD.

·         Het raadslid verantwoordelijk voor onze regio is de Amerikaan Daniel Chowning OCD

 

Het provinciaal bestuur voor de periode 2020 - 2023 bestaat uit volgende paters:

·         P.Paul De Bois, provinciaal. Hij woont in onze gemeenschap te Gent.  .

·         P.Carlos Noyen, provinciaal raadslid. Hij woont in onze gemeenschap te Brugge.

·         P.Piet Coucke, provinciaal raadslid. Hij woont in onze gemeenschap te Berchem. Pastoor  van de St-Theresiaparochie.

De provinciale raad komt om de twee maanden in een van onze kloosters samen.

De oversten in onze paterskloosters zijn voor de periode 2020-2023:

·         Berchem:

·         Brugge: 

·         Gent: 

·         Norraby (Zweden):