De profeet Elia

De Karmel heeft niet echt een stichter, wel een inspirator : de profeet Elia.De hoofdaders in de karmelspiritualiteit komen uit zijn leven.Als je het verhaal niet kent, kun je het lezen in het eerste boek Koningen 17-19, in het Oude Testament.

Drie hoofdstukken waarin je leest over: Elia die zich in het dal van de Kerit moest verbergen, in eenzaamheid, en er gevoed werd door God. Er wordt verteld hoe hij tegen de afgoden van zijn tijd opstaat.  Of hoe hij moedeloos vraagt om te mogen sterven, maar dan weer gesterkt door Gods engel door de woestijn naar de berg Horeb trekt, om daar God in de stilte van een zachte bries te ontmoeten ... Elia leeft immers voor de ene God.

“God leeft, ik sta voor zijn Aanschijn”.