Johannes Van Het Kruis

Ooit zei paus Johannes-Paulus II het volgende over Johannes van het Kruis: “Het is voor de ganse Kerk een grote vreugde, de rijke vruchten van heiligheid en wijsheid van deze grote zoon van de Kerk te zien. Ze komen tot ons langs het voorbeeld van zijn leven en van zijn geschriften”. Die geschriften zijn vandaag in heel veel talen vertaald. Ze boeien mensen uit heel verschillende culturele en religieuze achtergronden.

Johannes van het Kruis mag je zien als een geestelijke vader en leermeester. Niet zozeer om zijn doctrinele leer, niet om de stichting te Duruelo, maar eerst en vooral om zijn authentieke levensgetuigenis: weg van alle zelfbetrokkenheid geeft Johannes zich totaal aan de beleving van de grote evangelische waarden.Johannes zoekt nooit eigen voordeel… heel zijn leven wil alleen maar dankzegging zijn aan God. Ook zijn liefde voor de mens vindt daarin zijn oorsprong: in elke mens ontmoet hij God zelf.

Dikwijls wordt hij afgeschilderd als een asceet…dat klopt waar het eigen roem, eer en erkenning betreft. Maar veel meer is hij de man die uit het gebed en in zijn zoeken naar God een echte geloofsgetuige is geworden. Langs gebed én dienst aan de mensen komt hij tot de ontmoeting met God.

Zo werd Johannes van het Kruis de eerste ‘ongeschoeide’ karmeliet. De leermeester van de eerste novicen te Duruelo en Alcalá…de biechtvader van karmelietessen.  Zo werd hij degene die ook in gevangenschap trouw bleef aan zijn roeping. Zo werd hij degene die hield van de eenzaamheid van El Calvario en La Peñuela in Andalusië…maar ook de man die als overste in elke medebroeder eerst een kind van God zag en de waardigheid van elke mens respecteerde.

Op uitnodiging van Teresa de Jesús stapt hij mee in de hervorming van de Karmelorde, brengt hij mee nieuw leven.  Voor haar was hij voor alles een man “vol van de heilige Geest”. Aan Anna van Jezus, priorin in de karmel van Beas, schrijft ze “niet te klagen, want jullie hebben toch mijn broeder Johannes van het Kruis”. Ze zegt: “na mijn vertrek heb ik in heel Castilië geen gevonden zoals hij, geen die op de weg naar de hemel zo ‘bemoedigt’. Het is een kostbare schat die jullie daar hebben”. Duidelijker kan het niet.

Ook wij vandaag kunnen langs zijn geschriften om met hem in dialoog treden en zo vooruit gaan op de weg van de godsontmoeting.

Kerk zijn is vrij zijn en op die weg naar echte vrijheid is Johannes van het Kruis een magistrale gids. Ook vandaag helpt hij je om een vrij mens te worden…vrij van alle eigenbelang. Neem daarom de vraag van Johannes van het Kruis mee op je levensweg: “Waar houdt Gij U verborgen, God?”

Enkele belangrijke data:

  • 24 juni 1542: Juan wordt in Fontiveros geboren
  • 1563: intrede in het karmelietenklooster te Medina
  • 1568: Juan ontmoet Teresia van Avila
  • Stichting van Duruelo
  • 2 december 1577: gevangenschap in klooster van Toledo
  • 14 december 1591: Johannes van het Kruis sterft in het klooster te Ubeda
  • 25 januari 1675: zaligverklaring
  • 27 december 1726: heiligverklaring
  • 24 augustus 1926: kerkleraar

Bij de uitgeverij Carmelitana zijn de Verzamelde werken van Johannes van het Kruis verkrijgbaar. Ook andere boeken over zijn leven en leer zijn ter beschikking.