Karmeliet(es) worden

Het religieuze leven heeft zijn actualiteit vandaag nog niet verloren. Een mens is geroepen tot leven in gemeenschap en leven in een klooster betekent: leven in gemeenschap. D.w.z. samen en geëngageerd het leven van een christen-mens gestalte geven. Als pater of als zuster hebben we dezelfde opdracht als elke andere gedoopte: bewust in de navolging van Christus proberen te leven en Jezus Christus steeds beter te leren kennen.

Wat verwachten we van jou? Dat je in je leven het gebed (de verdieping van de vriendschap met Christus) centraal wilt stellendat je in staat bent om samen met andere mannen of vrouwen in een gemeenschap te leven. In de Orde leven als karmeliet of als karmelietes wil niet zeggen dat je een bijzondere levenswijze moet aannemen. Je komt niet naar de Karmel omdat je niet in de wereld zou passen, of je geen werk hebt, of werk dat je overvraagt. Kloosterlingen zijn mensen met beide voeten op de grond, gezonde mannen en vrouwen die de keuze maken hun christelijke levensweg met anderen in de gemeenschap te delen.

Het leven in de Karmel… Een dag in een karmelklooster wordt gekenmerkt door twee uren inwendig bidden, door het getijdengebed, door het vieren van de eucharistie en het gemeenschapsleven. Het eigene van de Karmel is het ‘inwendig, stille bidden’… de dagelijks beleefde vriendschap met God. Het innerlijke bidden is een levendige gebedsvorm die dagelijks ’s morgens en in de avond ter harte wordt genomen. We zijn er dan met de mensgeworden Christus samen. We weten dat Hij ons lief heeft. Zo zegt Teresia van Avila het ons toch duidelijk in het boek van haar ‘Leven’, hoofdstuk 8, kapittel 5. Verder bidden we samen het getijdengebed: ’s morgens, op de middag en ’s avonds en ook ter afsluiting van onze dag. Vorming in de Orde.

Gewoon eerst kennis maken met de Karmel kan door enkele dagen mee te leven in één van onze paters- of zusterkloosters. Indien je na verloop van tijd je aanvraag zou doen om in te treden, dan ziet de vormingsperiode er ongeveer als volgt uit:

Karmelietes

  • Postulaat: een gepaste kennismakingstijd
  • Noviciaat: twee jaar-begint met de inkleding
  • Tijdelijke professie: drie jaar: waarin verdere vorming en verdieping van het gebedsleven
  • Plechtige professie: definitief engagement

Karmeliet

  • Postulaat: een gepaste kennismakingstijd
  • Noviciaat: één jaar-begint met de inkleding en eindigt met de tijdelijke geloften
  • Studiejaren: filosofie – theologie – spiritualiteit
  • Plechtige professie: definitief engagement
  • Broeders en paters zijn gelijkwaardig

Ook mannen en vrouwen die niet in een klooster leven kunnen zich met de Orde verbinden. Dit zijn de leden van de Seculiere Orde van de Karmel (de zgn lekenorde of derde orde). Ook voor hen is er een eigen kennismakings- en vormingstijd. Na een aantal jaren kunnen zij hun definitieve beloften in de Karmel uitspreken en behoren daardoor tot de Karmelorde.

Voor de karmelietessen neem je best contact op met één van de kloosters (zie gemeenschappen).

Wie interesse heeft in een leven als karmeliet kan contact opnemen met één van de paterskloosters (zie gemeenschappen) of met de vormingsverantwoordelijke.

 

Vormingsverantwoordelijke voor de Vlaamse Karmel is:

Martin Faingaert OCD, Ezelstraat  28     8000 Brugge,   tel: 050/44 38 86     mail:  martin.faingnaert [at] sarephta.be

 

Of eventueel met de provinciale overste:

Paul De Bois OCD
Burgstraat 46 B 9000 Gent
Tel. 32 0471 66 25 57
Mail: pauldeboisocd [at] gmail.com

 

Voor de Seculiere Orde kan je contact opnemen met de verantwoordelijke:

Lut Deleu OCDS
Zonnestraat 22, B-9100 Nieuwkerken-Waas
Tel. 32 03 776 79 24
Mail: lut_deleu [at] hotmail.com

 

Voor meer informatie gelieve onderstaand formulier in te vullen. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

CAPTCHA
Deze vraag dient om te testen of u een mens bent en geen geautomatiseerde robot om spam te versturen.