Drinken aan de bron van Elia

Gepost door Jean-Pierre op 14 juni 2018.

 

 

 

Conferentie gegeven door Dr. Hein Blommestein

In de Regel van de Karmel en haar traditie staat de contemplatieve levenshouding centraal.

Op welke manier de Karmel manier de Karmel gestalte krijgt, de vormgeving ervan staat steeds in dienst van de godsrelatie.

Daarom is de vormgeving van de Karmel nooit vanzelfsprekend of vastliggend.

Zij heeft een dienende functie om dag en nacht de confrontatie aan te gaan met Gods persoonlijke Aanspraak en daar gehoor aan te geven.

Het zwijgen

Het zwijgen vormt de kern van ons karmelitaans charisma.

Wat de Karmeliet ook doet, alles moet uit dit zwijgen voortkomen en naar dit zwijgen terugkeren.

Alleen op deze manier kan God in ons werkzaam worden.

Blijven in de cel

De eenzaamheid tekent ons bestaan. Door in de cel te verblijven leren wij ons bestaan te begrijpen als ontvangenis of ontvankelijkheid.

De cel is de lege ruimte waarin wij ons terugtrekken om ons van de absolute liefde bewust te worden en van de nietigheid van ons bestaan.

Lectio Divina

De Schrift vorm de geestelijke woning. Het herinnerd er ons aan dat we ‘in God” zijn.

De Schrift geeft aan dat ‘in God’ zijn levensnoodzakelijk is. Zij herinnert ons aan het scheppend woord waaruit wij onmiddellijk leven.

Dit Woord wordt dag en nacht uitgesproken.

Daarmee is de Schrift niet alleen een tastbaar boek buiten ons, maar de spiegel van de levende realiteit van onze ziel.

Voortdurend gebed

Het gebed is de diepste vorm van zwijgen voor Gods aanspraak en daarom een vorm van sterven in God.

Bidden is binnentreden in het lege graf. Het centrum van ons bestaan wordt niet gevormd door ons ‘ik’, maar door

God die ons vanuit onze oorsprong aanziet en aanspreekt.

Elke dag weer herschept Hij ons in Zijn levengevend Woord.

Samenkomen voor de Eucharistie

De eucharistie is het hart van de gemeenschap.

De eucharistie is het vieren van het Godsgeheim dat zich voortdurend in het nu van ons leven voltrekt.

Door elke dag weer rondom dit geheim samen te komen en te beseffen dat dit de verborgen Bron is waaraan wij ons laven,

wordt deze liefde niet alleen het centrum van ons leven, maar ook het levende midden van de gemeenschap geheel.

In de dagelijkse eucharistie worden wij opgenomen en veranderd in het lichaam en bloed van Christus.

Zorg voor de godsrelatie van ieder

De karmelgemeenschap is verantwoordelijk voor de godsrelatie van ieder.

Ieder wordt uitgenodigd zijn weg met God te delen en de vragen di dit bij hem oproept in het midden te leggen

om tot een gemeenschappelijke verheldering te komen van de werking van God in eenieder.

Het kapittel is de praktische uitdrukking van de leerschool van de liefde.

Door in de liefde samen te komen en aan haar gehoorzaam te worden, leren wij onszelf en de ander in

God te schouwen en krijgen wij oog voor Gods werking in ons eigen bestaan en dat van de gemeenschap.