Karmel klooster van het Heilig bloed in Brugge

Gepost door Jean-Pierre op 29 mei 2018.

 

 

Het Karmelklooster van het kostbaar Bloed en van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel

Schuttersstraat 5  8000 Brugge  1626-2018

 

Op dinsdagavond 22 mei 2018 was er om 18 uur een plechtige eucharistieviering in de kapel van onze karmelietessen.

We waren niet zonder droefheid maar wel vol dankbaarheid en hoop.

Dit gebeurde op uitnodiging van de zusters karmelietessen ter gelegenheid van het sluiten van hun klooster.

Onze Brugse bisschop Lode Aerts ging voor in concelebratie met priester Antoon Vansteeland,

de verantwoordelijke voor de religieuzen, die zovele jaren dagelijks hun voorganger was.

Priester Bernard Peckstadt van de Orthodoxe kerk, Ezelstraat, Brugge was erbij.

Ook pater Paul De Bois, provinciaal van de Karmel met vijf Brugse karmelieten, waaronder pater Carlos Noyen,

die 22 jaar biechtvader was van de zusters. En vier priesters die ook regelmatig voorgingen bij hen in de heilige mis:

Abt René Fobe, Piet Vandevoorde, José Vercaemst en Philippe De Vestele.

Zowel in de kapel als in de ruimte van de zusters links van het altaar, waren de vele mensen erbij met gans hun hart,

ook onze zusters karmelietessen uit Antwerpen, Blankenberge, Vilvoorde en Vlamertinge.

Biddend zongen we tot God over onze vreugde en dankbaarheid.

De eerste lezing uit de Wijsheid van Jezus Sirach 2, 1-11 vertelde ons dat alle wijsheid van de Heer komt en de vrees voor

Hem vreugde is en feest. Psalm 37 deed ons vertouwen op Hem, want Hij helpt ons en Hij is onze schuilplaats.

Zijn kruis is onze enige waardigheid. Vanuit het Marcusevangelie 9, 30-37 sprak onze bisschop over hoe je de belangrijkste bent:

je wilt de minste van allen zijn en ieders dienaar. Een homilie vol hoop en vreugde.

Voorbeden sloten daarbij aan. Ze werden uitgesproken door vier mensen die meevierden.

Tijdens de offerande wist de Japanse zuster karmelietes Maria van Jezus met de hulp van haar viool ons tot gebed te brengen.

Het instellingsverhaal werd gezongen door de bisschop en zijn concelebranten. Meerdere priesters hielpen bij de communieuitreiking.

We zongen mee: “Banquet très saint où le Christ est reçu en nourriture.

Heel heilig feestmaal waar Christus wordt ontvangen als voedsel”.

Na onze communiedankzegging en de bisschops-zegen zongen we tot Maria, Bloem van de Karmel: ‘Flos Carmeli’.

Pater provinciaal Paul De Bois dankte iedereen voor hun meeleven.

Mevrouw Edmond Poullet getuigde in naam van allen over het warme onthaal bij onze zusters gedurende zovele jaren.

 

Een zeer hartelijke receptie volgde doorheen het klooster.

We beleefden samen met onze bisschop Lode en Vader Bernard Peckstadt de feestelijke aperitief.

Onze zusters karmelietessen en vele die hen weldoen hielpen op creatieve wijze. Iedereen voelde zich thuis.

Media