Vastenretraite 2023

Gepost door Jean-Pierre op 01 februari 2023.

 

 

Het gebed, een weg om onze roeping van kindschap van God te beleven


Kinderen van God: wij zijn het al in kiem door ons doopsel. Maar hoe kunnen wij onze diepe roeping om zonen en dochters van God te worden ten volle realiseren? Het stil gebed, het persoonlijk gebed, is een bevoorrechte weg voor deze verwekking in Christus. Deze vastenretraite zal ons helpen om ons geestelijk leven grondig te vernieuwen om de genade van Pasen met kinderlijke dankbaarheid te beleven! 

Na inschrijving ontvangt u wekelijks een e-mail met het zondagsevangelie, een bezinning voor de week en korte suggesties voor elke dag van de week. 

De retraite online is gratis en u kunt zich op elk moment afmelden van de mailinglijst.

Je kan je inschrijven via de website www.retraitenl.karmel.at of door een mail te zenden naar retraitenl [at] karmel.atretraitenl [at] karmel.at.">.

Wij wensen u een gezegende advent en een goede retraite!

P. Martin Faingnaert ocd
Karmel van Brugge en het organiserende team
www.karmel.be