Gent: slotviering Jubeljaar Teresia van Avila

Gepost door Jean-Pierre op 24 oktober 2015.

Op zaterdag 17 oktober 2015 sloot de Vlaamse Karmel het jubileumjaar af rond 500 Teresia van Avila. We deden dat met een academische zitting in ons klooster te Gent. Een  120-tal mensen zijn er op afgekomen. Pater Dick Cobben OCD, provinciaal van Nederland, gaf een referaat  waarin hij de spiritualiteit van Teresia midden in de samenleving van vandaag heeft geplaatst. Tussendoor was er volop gelegenheid voor ontmoeting. Om 17 uur ging Mgr. Andres Arborelius, bisschop van Stockholm  maar karmeliet van de Vlaamse Provincie,  voor in de pontificale eucharistieviering. Het koor Lauda Sion verzorgde de muzikale omlijsting. Een bomvolle kloosterkerk…en een deugddoende viering! Het is goed geweest. Langs deze weg willen P.Provinciaal en de raadsleden iedereen bedanken die de slotviering tot een geslaagd gebeuren hebben gemaakt. Maar heel in het bijzonder gaat onze dank naar de vele vrijwilligers die vooraf en ook nadien heel veel werk op zich hebben genomen. Zonder jullie inzet was een mooi uitgewerkte slotviering niet mogelijk geweest ! Dank, dank, dank dus !

 

Media