Onze Zweedse karmeliet Anders Arborelius

Gepost door Jean-Pierre op 31 oktober 2016.

is sinds 1998 bisschop van Stockholm.

Hij verheugt zich op het pausbezoek, niet in het minst omdat hijzelf in Lund opgroeide.

Precies dáár houden lutheranen en katholieken een gemeenschappelijke gebedsdienst en herdenkingsevenement op 31 oktober 2016.

“Paus Franciscus wekt belangstelling en sympathie op bij niet-katholieken en zelfs in niet-gelovige kringen.

De paus drukt telkens opnieuw zijn dankbaarheid uit tegenover Zweden omdat we zo genereus zijn voor mensen op de vlucht.

We kunnen niet rond de pijn van de vervolging.

Toch moet het mogelijk zijn na zovele jaren de meningsverschillen tussen de christelijke kerken te overbruggen.

We willen ook samen met de lutheraanse kerk God danken voor de boodschap van Christus, die we uitdragen.

Het komt er allereerst op aan elkaars denkwijze en geloof te leren kennen en het daarna te vergelijken met onze eigen identiteit.

Zo komen we voorbij de veroordelende meningen en vooroordelen.

Voor onze kleine katholieke gemeenschap in Zweden is het bezoek van de paus een hart onder de riem.

Het sterkt hen in hun katholieke identiteit.

Hopelijk betekent dat ook dat de interesse voor het katholicisme in Zweden gewekt wordt” aldus onze medebroeder Anders Arborelius.